Skip to content

Oppfølging av Livbåtprosjektet

september 14, 2007, 16:00 CEST
– Vi har tillit til livbåtene som evakueringsmidler, men vi har innført visse begrensninger på enkelte plattformer under spesielle værforhold, sier direktør Gunnar Breivik, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Drift-sektoren i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

Forsøk ved Marinteks modelltank i Trondheim har vist at livbåter av typen FF 48 ikke har tilstrekkelig framdrift til å bevege seg raskt nok bort fra plattformen under visse vær- og bølgeforhold.

De fleste plattformer har livbåter på flere sider. Dette innbærer at man kan bruke alternative båter dersom sterk vind og høye bølger fra en kant forhindrer bruk av livbåtene på en gitt side. Troll B-plattformen er utrustet med livbåter på én side.

– Vi har tatt konsekvensene av dette og har innført en operasjonell begrensning for bruk av livbåter når værvarselet tilsier vind fra en gitt sektor og en varslet signifikant bølgehøyde på over ni meter. Ved disse forholdene, som statistisk inntreffer svært sjelden, vil plattformsjefen stenge ned produksjon og redusere bemanningen til minimumsnivå. Vårt primære evakueringsmiddel er helikopter, sier Breivik.

Han understreker at usikkerhet rundt livbåtenes framdrift har vært kjent for det partssammensatte Livbåtprosjektet.

– Vi måtte først sette inn ressursene på å evaluere og sette inn tiltak for å forbedre livbåtenes overbygg og for å forbedre sikkerheten for personell ombord i livbåtene. Vi mener dette har vært en riktig prioritering. I fase to av Livbåtprosjektet, som er i gang nå, ser vi nærmere på framdriftsproblematikken og andre problemstillinger som måtte komme opp. Krav til framdrift er også et sentralt tema i arbeidet som pågår med å utforme en ny standard for livbåter, sier Breivik.

Representanter fra verneapparatet på Troll B og sentralt i Hydros driftsorganisasjon har deltatt aktivt i evaluering av testresultater og utforming av de innførte begrensningene.