Skip to Content
no

- Et norsk energiselskap av globalt format

oktober 1, 2007, 01:03 CEST

Bilde 

Helge Lund, konsernsjef

- Dette er en historisk dag for oss. StatoilHydro blir et norskbasert energiselskap av globalt format, med 31.000 medarbeidere i 40 land, sier konsernsjef Helge Lund.

StatoilHydro vil blant annet ha som siktemål å:

• Maksimere verdiskapingen på norsk sokkel, gjennom offensiv letevirksomhet, prosjektutvikling, økt utvinning, og sikker og effektiv drift.

• Bygge sterke og vekstkraftige internasjonale oppstrømsposisjoner, basert på teknologi og kompetanse utviklet på norsk sokkel.

• Videreutvikle sterke gass- og nedstrømsposisjoner, basert på selskapets ledende stilling som olje- og gassleverandør.

• Angripe klimautfordringen med teknologi og industrielle løsninger, og utvikle en sterkere posisjon innenfor ny energi.

- Vi ønsker å bli kjennetegnet som et teknologisk kompetent og innovativt selskap, som skaper langsiktige verdier for aksjonærene gjennom åpent og godt samarbeid med partnere, leverandører og myndigheter. Vi har et tydelig verdifundament og store ambisjoner, sier konsernsjefen.

Helge Lund sier at fusjonen styrker Norges rolle som en ledende leverandør av energi på verdensmarkedet.

- Statoil og Hydro har oppnådd mye hver for seg. Ved å kombinere det beste fra begge organisasjonene vil StatoilHydro ha kompetanse, teknologi og kapasitet til å forfølge flere forretningsmuligheter, på norsk sokkel så vel som internasjonalt, sier Lund.

Styret og administrasjonen vil i løpet av fjerde kvartal utvikle StatoilHydros strategi og mål. Disse vil bli presentert på selskapets kapitalmarkedsdag 9. januar 2008.

Resultatene for tredje kvartal vil bli presentert separat. Statoil-resultatet legges fram 29. oktober, mens Hydros resultat, inkludert olje- og gassvirksomheten, legges fram 30. oktober.

StatoilHydros konsoliderte tall for tredje kvartal vil bli lagt fram 12. november.

StatoilHydros resultat for fjerde kvartal, samt konsolidert årsresultat for 2007, vil bli offentliggjort 26. februar 2008.

For mer informasjon:

Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad, tlf. 480 80 212
oaan@statoilhydro.com
Informasjonssjef Kai Nielsen, tlf. +44 7824326893
dkani@statoilhydro.com

 

Downloads