Skip to content

– Mer samarbeid i fremtiden

februar 13, 2008, 15:26 CET
Helge Lund

Helge Lund (Arkivfoto: Veronika Smolenskaya)

Etter åpningen av den årlige energikonferansen fokuserte Lund på tre hovedsaker i sin tale til de 1200 deltakerne:

Utviklingstendenser i dagens industrimiljø, hvordan fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet svarer på disse tendensene, og StatoilHydros prioritering av teknologi og samarbeid.

– Forretningsmodellene fremover vil være forskjellige fra de vi kjenner fra tidligere. De vil bygge mer på samarbeid. Selskapene som gjør de beste avveiingene vil også få de beste avtalene, sa Lund.

– For meg er økende kompleksitet viktigste særtrekk ved dagens industri. Teknisk sett beveger vi oss ut på stadig større havdyp – vi satser i mer værutsatte områder, på tyngre olje, og på tøffere prosjekter. Kommersielt sett blir kampen om reservene stadig hardere, der nasjonale oljeselskaper satser globalt, og klassiske serviceselskaper beveger seg oppover på verdikjeden. Politisk sett er ressursnasjonalisme en fremvoksende realitet, sa Lund.

Han pekte på fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet som et direkte svar på den endrede dynamikken i industrien.

– Det ble stadig mer klart for meg at vi var for små for å møte økende konkurranse, kompleksitet og risiko på en effektiv måte. Uavhengig av dette ble de samme erkjennelser gjort i Hydro. Vi sto dermed overfor et grunnleggende valg om å fusjonere eller å bli fusjonert med, sa Lund.

Han mente at industrien nå befinner seg ved en veiskille der det er rikelig med kapital som jakter på tradisjonelle lete- og utvinningsmuligheter.

– Jeg mener vi står overfor en helt ny situasjon. Hvordan skal vi oppfylle interesser og forventninger i en verden der man har hatt framgang også med oljepriser på mellom 50 og 100 dollar fatet, sa Lund.

Han mente at bransjen nå er i en fase med samordning og rebalansering av forretningsmodeller. For å fungere må interesser samordnes slik at det skapes virkelig vinn-vinn-samarbeid.