Skip to Content
no

Satser tungt på integrerte operasjoner

februar 25, 2008, 14:03 CET
Helge Lund

Helge Lund var blant innlederne i paneldiskusjonen (Alle foto: Jarl Fr. Erichsen)

Intelligent energy er den største og viktigste møteplassen for olje- og leverandørindustrien, når det gjelder Integrerte operasjoner (IO). 

IO dreier seg om hvordan kommunikasjon i sanntid kan effektivisere samhandling mellom fagmiljøer og beslutningstakere, uavhengig av geografisk lokasjon. Fiberoptiske kabler og løsninger for høyhastighetskommunikasjon forbinder plattformer, mennesker, datamaskiner og kontinenter på en ny måte og gir muligheter for bedre samarbeid.
 
– Kompetansedeling i sanntid er nødvendig i en kompleks og krevende bransje. Det handler om integrerte operasjoner og mennesker i sømløst samarbeid, uavhengig av organisasjon, tid og sted, sa Lund i forbindelse med en paneldiskusjon hvor de største aktørene i bransjen la fram sine visjoner for grenseløs samhandling og intelligent energi.

– Suksess i fremtiden vil avhenge av vår evne til å bringe vår erfaring fra norsk sokkel med oss ut i verden. Nye arbeidsprosesser og samhandling ved hjelp av IO vil gi oss muligheten til overføring av kunnskap mellom norske eksperter, leverandører og lokale operatører i andre land, sa Lund.

Sjur Bjarte Talstad

Sjur Bjarte Talstad

Innledet debatten
Lund innledet sammen med Andrew Gould, konsernsjef i Schlumberger, Malcolm Brinded, konserndirektør for leting og utvinning i Shell, Amin Nasser, direktør for petroleumsteknologi og utvikling i Saudi Aramco og Ben Verwaayen, konsernsjef i BT.
 
Sjur Bjarte Talstad, produksjonsdirektør for Sleipner og leder i konferansekomiteen for Intelligent energy, forteller at StatoilHydro har kommet langt med å ta i bruk IO på norsk sokkel.

– Dette viser vi innledningsvis når vi setter scenen for hele konferansen. Vi skal demonstrere hva IO går ut på i praksis. Et problem oppstår under en boreoperasjon offshore, og boreoperatøren trenger eksperthjelp fra land for å løse problemet, sier Talstad.
 
Det blir overføring i sanntid fra fire lokasjoner som kobles sammen og vises på storskjerm – Sleipner A-plattformen, Sleipner-områdets operasjonsrom på land, StatoilHydros ekspertsenter for undergrunn/boring og Schlumbergers operasjonsstøttesenter.
 
– Ved hjelp av IO kan vi ta raskere, tryggere og bedre beslutninger, fordi de er basert på sanntidsdata. Vi bringer dataene til ekspertene i stedet for å bringe ekspertene til dataene, avslutter Talstad.
 
Intelligent energy arrangeres for andre gang. Det er påmeldt 1.500 deltakere fra 40 land. StatoilHydro er sterkt engasjert i konferansen med representanter både i konferanse- og programkomiteen, med mange fagforedrag og postere i tillegg til egen stand.

Integrated Operations

Sjur Bjarte Talstad fra StatoilHydro og Satish Pai fra Schlumberger ledet demonstrasjonen av Integrerte Operasjoner fra scenen i Amsterdam.