Skip to content

Gass- og kondensatfunn i Norskehavet

mai 8, 2008, 12:09 CEST

Funnet er foreløpig estimert til mellom tre og fem milliarder kubikkmeter gass. Det ble også påvist en tynn oljesone under gassen.

Bilde

Ørjan Birkeland, letesjef for feltnære områder i nord, er fornøyd med at det er påvist ytterligere forekomster av gass og kondensat på Alve-feltet.

– Funnet er oppmuntrende og gir oss styrket tro på andre muligheter vi vurderer i nærområdet, sier Ørjan Birkeland, StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i nord.

Leteforlengelse av produksjonsbrønn
Brønnen er en produksjonsbrønn med en leteforlengelse. Produksjonsbrønnen skal i drift januar 2009 som den første på Alve-feltet.

Hensikten med leteforlengelsen av brønnen var å påvise hydrokarboner i et reservoar dypere i midtre jura enn det som er påvist i tidligere utforskningsbrønner på Alve.

Leteforlengelsen av brønnen påviste gass og kondensat i sandsteiner av midtre jura alder.

Plugger brønnen midlertidig
Boringen av brønn 6507/3-5S er avsluttet, og brønnen vil bli midlertidig plugget. Det planlegges for en komplettering av det tidligere påviste reservoaret høsten 2008.

Gassen skal tas inn til Norne-feltet. Rettighetshaverne vil vurdere hvordan tilleggsressursene som ble påvist i leteforlengelsen kan utvinnes.

Samlet data
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3834 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder.

Havdypet er 368 meter. Boreinnretningen Ocean Vanguard forlater lokasjonen for å bore en undersøkelsesbrønn for StatoilHydro på irsk sokkel.

Rettighetshaverne i PL159B er StatoilHydro (operatør) med 85 prosent eierandel og DONG med 15 prosent eierandel.