Skip to Content
no

Årsoversikt 

mai 19, 2008, 17:20 CEST
Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer
er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over
informasjon som er gjort tilgjengelig for
allmennheten, jf. børsforskriften § 5-2 femte ledd.

Vedlagt er årlig oversikt for
perioden 1. april 2007 til 16. mai 2008 for
StatoilHydro ASA (OSE: STL, NYSE: STO).

Downloads