Skip to content

Bygger verdens første fullskala flytende vindmølle

mai 22, 2008, 13:06 CEST
Bilde

StatoilHydro har utviklet HyWind basert på flytende betongkonstruksjoner kjent fra Nordsjøen. På denne måten utnyttes vinden der det blåser mest — langt til havs.

StatoilHydro har besluttet å bygge verdens første fullskala flytende vindmølle, og teste den over en to-årsperiode utenfor Karmøy. Prosjektet er en pilot av StatoilHydros egenutviklede Hywind-konsept. Selskapet investerer ca. 400 millioner kroner til bygging og videreutvikling av piloten, samt forskning og utvikling rundt vindmøllekonseptet. Planlagt oppstart er høsten 2009.

Konseptet kombinerer kjent teknologi på en innovativ måte. En 2,3 MW vindmølle festes på toppen av en såkalt Spar-bøye, kjent fra blant annet produksjonsplattformer og lastebøying offshore. 

Bilde

– Hvis vi lykkes har vi for alvor bidratt til å ta vindkraftindustrien til havs, sier Alexandra Bech Gjørv, leder for Ny Energi i StatoilHydro. (Foto: Øyvind Hagen, StatoilHydro)

– Vi har utnyttet vår offshorekompetanse fra olje- og gassvirksomheten til å videreutvikle vindkraft offshore, sier Alexandra Bech Gjørv, leder for Ny Energi i StatoilHydro.

Rotorbladene på den flytende vindmøllen vil ha en diameter på ca. åtti meter, og tårnet vil rage ca. 65 meter over havoverflaten. Flyteelementet stikker 100 meter under havoverflaten, og er festet på havbunnen med tre ankerfester. Vindmøllen kan plasseres i havområder med dyp mellom 120 og 700 meter. 

– Ved å ta vindmøller til havs åpnes store muligheter. Vinden er sterkere og mer stabil, områdene er store og konfliktlinjene som vi kjenner fra land er færre, sier Alexandra Bech Gjørv.

Bilde

HyWind-piloten skal lokaliseres ca. 10 km utenfor kysten av Karmøy.

Inngåtte kontrakter
Piloten skal sammenstilles i Åmøyfjorden utenfor Stavanger og lokaliseres ca. 10 kilometer utenfor kysten av Karmøy i Rogaland. Selve vindmøllen skal bygges av Siemens. Technip skal bygge flyteelementet og ha ansvar for installeringen offshore. Nexans skal legge kabelen til land, og Haugaland Kraft har ansvaret for landfallet. Enova støtter prosjektet med 59 millioner kroner.

StatoilHydro investerer i overkant av 400 millioner kroner til bygging og videreutvikling av piloten, samt forskning og utvikling rundt vindmøllekonseptet. Målet med piloten er å redusere kostnader slik at flytende vindkraft kan konkurrere i kraftmarkedet. 

Fortsatt behov for utvikling
– Flytende vindkraft er fremdeles umoden teknologi, og veien til kommersialisering og fullskala utbygging er lang. En viktig del av prosjektet er derfor forskning og utvikling, sier Alexandra Bech Gjørv.

Selskapet har en teknologiutviklingsavtale med Siemens for prosjektet. Blant annet skal vindmøllen fungere optimalt selv ved høye bølger.

– Vindturbinene skal fungere i bevegelse, og det skal la seg gjøre å utføre nødvendig vedlikehold med de høyeste sikkerhetsstandarder, uttaler Bech Gjørv.

Bilde

En tre meter høy modell har tidligere blitt testet med suksess i SINTEF Marinteks havbasseng i Trondheim. (Foto: StatoilHydro)


Utprøvd i basseng
En tre meter høy modell har tidligere blitt testet med suksess i SINTEF Marinteks havbasseng i Trondheim. Målsettingen med piloten som nå installeres er å kvalifisere teknologien, samt redusere kostnadene til et nivå som gjør at flytende vindmøller kan konkurrere med andre energikilder.

– Hvis vi lykkes har vi for alvor bidratt til å ta vindkraftindustrien til havs. Flytende vindturbiner kan på lang sikt kan bli et viktig bidrag for å sikre verden ren energi, men det er store tekniske og kommersielle utfordringer som må løses. Skal vi lykkes må vi spille på lag med myndighetene, og flytende vindkraft vil på samme måte som andre teknologier for ny fornybar energi avhenge av insentivordninger, sier Alexandra Bech Gjørv. 

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt:
Øistein Johannessen, Informasjonssjef Ny Energi, StatoilHydro,
telefon + 47 970 79 693

Downloads