Skip to content
no

Tredje gassfunnet på Haltenbanken i år

juni 16, 2008, 10:47 CEST

StatoilHydro er i ferd med å avslutte boringen av den andre av to undersøkelsesbrønner på Galtvort-prospektet. Den første brønnen, 6407/8-4 S, som ble boret i mai påviste gass.

Brønnen 6407/8-4 A, som nå er i ferd med å bli avsluttet, er et sidesteg som påviste gass i sandsteiner av jura alder.

Bilde

Sivert Jørgenvåg, leder for feltnær leting på Haltenbanken, er fornøyd med å ha gjort funn på tre av de tre prospektene som er boret på Haltenbanken i år. (Foto: Kjetil Alsvik)

Prospektet er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njord-feltet og 9 kilometer nordvest for Draugen-feltet i Norskehavet. Foreløpige beregninger viser at det utvinnbare gassvolumet i Galtvort-funnet er i størrelsesorden én til tre milliarder standard kubikkmeter.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha gjort tre funn av tre mulige på Haltenbanken så langt i år. Det bekrefter at vi treffer bra på kartleggingen og evalueringen av mulige funn i dette området, sier Sivert Jørgenvåg, leder for feltnær leting på Haltenbanken.

Tidligere i år er det gjort funn på Gamma-prospektet og Natalia på Haltenbanken. Til sammen har StatoilHydro vært med på 12 funn så langt i år.

StatoilHydro vil sammen med de andre rettighetshaverne vurdere hvordan ressursene som ble påvist i Galtvort-prospektet kan utvinnes.

Det er ikke foretatt formasjonstesting, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i de to brønnene som er boret i Galtvort-prospektet. De to brønnene er de første i utvinningstillatelse 348, som ble tildelt i TFO 2004 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 348 er: StatoilHydro (30,0 prosent), Gaz de France Norge (20,0), Norwegian Energy Company (17,5), E.ON Ruhrgas Norge (17,5), Endeavour Energy Norge (7,5) og Petoro (7,5).

Bilde