Skip to content

Produksjonsstart på Kvitebjørn

januar 27, 2009, 09:26 CET
Bilde

Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen (Foto: Halvor Arne Asland)

 
Reparasjonen har gått etter planen, og de etterfølgende testene har påvist at røret nå er klarert for bruk. 27. januar startet dermed Kvitebjørn-plattformen opp igjen produksjonen av gass og kondensat.

Visund-feltet, som benytter den samme rørledningen, har også gjenopptatt gasseksporten.

Nedstengt siden august
Kvitebjørn har vært nedstengt siden 20. august 2008, da det under en rutinemessig inspeksjon ble oppdaget en gasslekkasje på rørledningen.

Lekkasjen som oppsto er på samme sted som røret ble skadet høsten 2007 av et skipsanker, cirka 10 kilometer fra plattformen. Bruddstedet ligger på 210 meters dyp.

Krevende undervannsoperasjon
Rørledningen ble reparert ved at en ny rørdel ble satt inn på skadestedet. Delen ble koblet sammen med rørledningen ved hjelp av to Morgrip-koblinger, som slutter om overgangene mellom rørdelen og rørledningen.

– Det er første gang en rørledning er reparert på så dypt vann gjennom en fjernstyrt operasjon, sier Ronny Larsen, produksjonsdirektør for Kvitebjørn.

Gunstige værforhold i november og desember har bidratt til at installasjonsarbeidet gikk uten store hindringer.

Erfaringene fra Kvitebjørn-reparasjonen vil bli videreført i det generelle beredskapsarbeidet på norsk sokkel og tjene som en viktig kunnskapsbase for fremtidige rør-reparasjoner.

Fakta om Kvitebjørn
  • Kvitebjørn-feltet ligger i blokk 34/11, øst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Feltet er bygd ut med en fullt integrert, bunnfast stålplattform med bore- og prosessanlegg og boligkvarter. Feltet startet leveransene av gass 1. oktober 2004.
  • Rikgass og kondensat fra feltet sendes i rørledninger til henholdsvis Kollsnes og Mongstad i Hordaland.
  • Tørrgassen sendes i transportnettet til det europeiske kontinentet, mens væsken går til Vestprosess-anlegget på Mongstad for foredling til butan, propan og nafta.
  • Kondensatet transporteres gjennom Kvitebjørn oljerør, og går via Troll oljerør II til Mongstad.
  • Basert på gjeldende planer for feltet er den forventede utvinningen på om lag 55 milliarder kubikkmeter gass og 22 millioner kubikkmeter kondensat.