Skip to Content
no

Statoil lanserer nytt biodrivstoff i Norge

januar 5, 2010, 11:31 CET
Bilde

I første omgang er det Statoil-stasjoner på Sør- og Østlandet som vil markedsføre det nye biodrivstoffet. (Foto: Harald Pettersen)

Det nye biodrivstoffet vil gi et utslippskutt på om lag 11.000 tonn C02 per år.

Alle bensinbiler kan bruke Bensin 95 med fem prosent bioetanol uten å gjøre tilpasninger i motor eller drivstoffsystem.

– For første gang kan alle fylle biodrivstoff på bilene sine hos Statoil, enten de har bensinmotor eller dieselmotor. Nå kan våre kunder bidra til å spare miljøet uten å endre atferd. Det er svært gledelig, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde.

Innføringen av mer miljøriktig bensin i Norge har blitt mulig som følge av at nye forskrifter tillater import og lagring av bioetanol til bruk som drivstoff.

Innblanding av små andeler biodrivstoff gir store volumeffekter. En gjennomsnittsfamilie vil kutte sitt CO2-utslipp med om lag 80 kilo årlig når de går fra å fylle vanlig bensin til Bensin 95 med 5 prosent bioetanol. På landsbasis blir årlig kutt som følge av Statoils Bensin 95- lansering 11.000 tonn.

I 2009 lanserte Statoil diesel tilsatt 7 prosent biodiesel i hele landet. Samlede utslippskutt fra Statoils satsinger på biodrivstoff i Norge vil med dette ligge på om lag 66.000 tonn CO2 per år.

– Biodrivstoff er et viktig og konkret virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren i mange tiår fremover. For å komme videre fra dagens situasjon trenger vi langsiktige rammebetingelser som åpner for nye investeringer. Det bør også skapes klare insentiver i avgiftspolitikken som belønner personer og selskaper som gjør miljøriktige valg, fremholder Rinde.

I første omgang er det Statoil-stasjoner som forsynes fra tankanlegget på Sjursøya som vil markedsføre det nye biodrivstoffet, det vil si stasjoner på Sør- og Østlandet.

Riksdekkende forsyning av bensin med 5 prosent bioetanol vil medføre behov for investeringer i ny infrastruktur for alle oljeselskapene i Norge.

Dersom all bensin i Norge i fremtiden blir erstattet med Bensin 95, vil årlig CO2-besparelse fra bensinbiler passere 90.000 tonn sammenlignet med i dag.

Kontaktpersoner:

Pål Heldaas, informasjonssjef Statoil Norge AS, tel: 970 79 763

Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann Statoil Norge AS, tel: 917 38 053 


 

Fakta om bioetanol

 • Bensin med inntil fem prosent bioetanol kan brukes av alle bensinbiler fordi den oppfyller den europeiske kvalitetsstandarden for bensin (EN228). Det betyr at EU-standarden tilsier at opp til 5 prosent bioetanol kan blandes i bensin for vanlige biler uten at man behøver å gjøre tilpasninger i motoren eller drivstoffsystemet. Etanol passer utmerket som komponent i bensin, den har gode egenskaper som drivstoff, og gir en bortimot sotfri forbrenning.
 • Bensin med inntil fem prosent bioetanol har samme tekniske egenskaper som dagens bensin, også kuldeegenskaper. 
 • Etanol har noe lavere energiinnhold enn bensin, men kundene vil ikke oppleve merkbart merforbruk ved overgang til E5.Statoil stiller strenge krav til bærekraft til sine leverandører av biodrivstoff og vektlegger sporbarhet for å verifisere at krav til bærekraft blir fulgt opp på våre leveranser.
 • Statoil har mange års erfaring med salg av bioetanol i Sverige, hvor vi har solgt bensin med fem prosent bioetanol i mer enn 10 år.
 • I 2009 kom om lag 60 % av Statoils bioetanol fra Europa med korn som råvare. De resterende 40 % ble fremstilt av sukkerrør i Brasil. Bioetanol tilsettes bensin på tankanlegget før tankbilene frakter drivstoffet ut til stasjonene.
 • Statoil selger Bioetanol E85 (85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin) fra 19 Statoilstasjoner fordelt fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Bruk av Bioetanol E85 og ren bioetanol (såkalt bussetanol) kan kun brukes av spesialtilpassede kjøretøy.

Miljødrivstoff fra Statoil

 • Statoil lanserte Bioetanol E85 i mai 2006, vi har 19 E85-stasjoner fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Statoil er fortsatt alene i Norge om salg av Bioetanol E85, som er et miljøriktig drivstoff med 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin.
 • Statoil var første oljeselskap som var landsdekkende med lavinnblanding av biodiesel i vanlig diesel (Diesel B5 senere oppgradert til B7- sju prosent biodiesel i vanlig diesel)
 • Statoil selger i dag 30 prosent innblanding av biodiesel i vanlig diesel (Diesel B30) til tungtransport. I tillegg leverer Statoil ren biodiesel (Diesel B 100) til kunder i bedriftsmarkedet.
 • Statoil var først med hydrogenstasjoner i Norge.
 • Statoil har historisk vært i front med miljøsatsinger i det norske drivstoffmarkedet:
  - Statoil var først med å lansere blyfri 95-oktan bensin
  - Statoil var første oljeselskap som fjernet all bly fra bensin i Norge
  - Statoil var først med lavsvoveldiesel fra egne pumper.
  - Statoil (Den gang Norol) gjennomførte en omfattende og landsdekkende test med innblanding av metanol i bildrivstoff tidlig på 1980-tallet.