Skip to Content
no

Tildelt vindkontrakt for Doggerbank

januar 8, 2010, 12:47 CET

Doggerbank er den største sonen som er tildelt i den tredje lisensrunden for utbygging av havvindparker i Storbritannia.

Doggerbank ligger mellom 125 og 195 kilometer utenfor østkysten av Yorkshire, og dekker et område på om lag 8.660 kvadratkilometer.

Bilde

– Doggerbank er en utfordrende sone, hvor vår kompetanse fra olje- og gassvirksomheten offshore vil ha stor betydning, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og Ny Energi i Statoil. Til høyre: Bård Mikkelsen, konserndirektør i Statkraft. (Foto: Harald Pettersen)

Yttergrensen av området følger den britiske kontinentalsokkelen slik den er definert av det britiske sjøkartverket. Vanndypet varierer mellom 18 og 63 meter.

Som lisensinnehaver vil Forewind nå starte kartlegging, vurdering og planleggingen som kreves for godkjenningsprosessen.

Doggerbank er en stor sone, og eventuell utbygging må skje stegvis gjennom flere prosjekter.

Konsortiet er forpliktet til å innhente alle nødvendige godkjenninger for byggingen og utviklingen av Doggerbank fram til prosjektene mottar konsesjon. De første investeringsbeslutningene er forventet i 2014.

Forewind har gjennom avtalen et mål om å utvikle 9 GW på Dogger Bank, mens det øvre potensialet er beregnet til rundt 13 GW, noe som kan dekke rundt 10 prosent av det totale strømbehovet i Storbritannia.

Konsortiet kombinerer internasjonal prosjekterfaring til havs og erfaring med fornybar energiproduksjon med britisk ekspertise på vindkraft.
 
–  Partnerne i konsortiet er svært godt fornøyd med at Forewind vant budet på Doggerbank.  Doggerbank er en spennende sone som er viktig for alle involverte selskapers ambisjoner innen havbasert vindkraft. Det er imidlertid mange utfordringer som må løses. Forewind er både avhengig av å trekke på erfaringen til de ulike partnerne, og å lete etter nyskapende leverandører og kontraktører for å modne prosjektet fram til godkjenning, sier administrerende direktør i Forewind, Frank-Are Steinbakk.

– Havvind er et strategisk satsingsområde for Statoils virksomhet innen ny energi. Vårt mål er å modne prosjektene på Doggerbank fram til investeringsbeslutning, og forhåpentligvis gjøre disse lønnsomme og teknisk gjennomførbare. Doggerbank er en utfordrende sone, hvor vår kompetanse fra olje- og gassvirksomheten offshore vil ha stor betydning, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og Ny Energi i Statoil.
 
Ed Miliband, den britiske ministeren for Energi og Klima, sier: “Storbritannia har en av de beste vindressursene i Europa og dagens nyhet demonstrerer at vi tilrettelegger godt for at energiselskaper skal kunne investere og utnytte ressursene. Dette er til nå et av de sterkeste signalene om at Storbritannia går mot en forutsigbar og mindre CO2 intensiv kraftforsyning i framtiden.”

Både Statoil og Statkraft er fra før involvert i utbyggingen av den 315MW store havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Storbritannia.

Konserndirektør for Teknologi og Ny Energi, Margareth Øvrum, vil være tilgjengelig for intervjuer i Statkrafts lokaler i Oslo fra kl 14.00-15.30.

Statoil kontaktpersoner:

  • Informasjonssjef Ny Energi, Øistein Johannessen, mobil 97 07 96 93
  • Direktør vindkraft, Anne Strømmen Lycke, mobil 97 79 49 66
  • Direktør Investor Relations, Lars Troen Sørensen, mobil 90 64 91 44