Skip to Content
no

Lite oljefunn i Tampen-området

februar 23, 2010, 08:40 CET

Hensikten med den Statoil-opererte undersøkelsesbrønnen var å påvise petroleum i øvre Trias reservoarbergarter tilhørende nedre deler av Lunde-formasjonen.

Funnet har fått navnet Lower Lunde, og størrelsen er anslått til å være mellom 6 og 19 millioner fat oljeekvivalenter.

Bergartene i brønnen var av god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er tatt prøver og samlet inn data.

– Sammen med andre funn på Tampen gjort i 2009, som Vigdis Nordøst, Pan/Pandora og Titan, er Lower Lunde-funnet et bidrag til å opprettholde produksjonen fra de store feltene i området i årene fremover, sier Nicholas Ashton som er letesjef for feltnær leting i Tampen-området.
 
Rettighetshaverne i Snorre Unit vil vurdere å produsere funnet mot Snorre-feltet.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/4-12 A ble boret av boreriggen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse PL128 i Norskehavet for å bore prospektet Fossekall på undersøkelsesbrønn 6608/10-14 S, der Statoil er operatør.

Fakta:
  • Partnere: Statoil (operatør) (33,3 prosent), Petoro AS (30,0), ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (11,6), Idemitsu Petroleum Norge AS (9,6), RWE Dea Norge AS (8,3), Total E&P Norge AS (6,2) og Hess Norge AS (1,0).
  • Havdyp i området: 382 meter
  • Totalt dyp for brønnen: 2652 meter