Skip to content

Statoil inngår ISO-rammeavtaler

juli 1, 2010, 10:26 CEST
Bilde

Oseberg feltsenter i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Avtalene gjelder plattformer, produksjonsskip og landanlegg i Norge, samt raffineriet Kalundborg i Danmark.

Avtalene gjelder også Kollsnes, der Statoil som tekniske tjenesteyter inngår avtaler på vegne av operatøren Gassco.

Avtalene som nå blir inngått har en løpetid på fire år, med opsjon på forlengelse i to pluss to år. Arbeidsoppgavene sikrer ca. 1.700 personer arbeid i perioden.

Fire leverandører har akseptert hensiktsmeldinger sendt ut av Statoil på vegne av aktuelle lisenspartnere.

Kaefer Energy og BIS Industrier har fått de største oppgavene, med avtaler verdt om lag 610 og 550 millioner kroner årlig.

Beerenberg Corp. og Linjebygg Offshore er tildelt avtaler verdt om lag 200 og 140 millioner kroner årlig.

Sterk konkurranse

Avtaler for isolering, stillas og overflatebehandling har tidligere ofte vært en del av en mer omfattende rammeavtale for vedlikehold og modifikasjon.  

Bilde

Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil.

Statoil har nå valgt å inngå disse avtalene separat, blant annet for å sikre større mangfold og styrke konkurransen.

– Konkurransen var svært sterk, vi fikk gode anbud og er glad for å kunne tildele rammeavtaler til disse fire selskapene, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil.

Det er første gang denne typen avtaler tildeles etter fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon i 2008.  Tidligere var det flere ulike typer kontrakter, nå er kontraktene standardiserte.

– Dette vil bidra til en mer enhetlig oppfølging fra Statoils side. Vi ønsker å være tettere på ISO-leveranser, samtidig som dette gir økt konkurranse. Vi forventer at dette fører til at kvaliteten går opp, samtidig som vi klarer å holde kostnadsnivået riktig, sier Opedal.

Rammeavtalene:

Kaefer Energy AS

 • Statfjord A/B/C
 • Troll A/B/C
 • Kristin
 • Åsgard A/B
 • Mongstad

BIS Industrier AS

 • Snorre A/B
 • Sleipner
 • Oseberg F/C/Ø/S
 • Heimdal
 • Huldra
 • Veslefrikk
 • Brage
 • Sture
 • Kollsnes**
 • Kalundborg

Beerenberg Corp. AS

 • Grane
 • Kvitebjørn
 • Visund
 • Gullfaks A/B/C

Linjebygg AS

 • Njord A/B
 • Heidrun
 • Norne

Hele porteføljen:

Estimert totalverdi 4 års kontraktsperiode:*   6 000 MNOK

Estimert totalverdi 4 års kontraktsperiode + 2 x 2 års opsjoner:*


12 000 MNOK

*) Dette er rammeavtaler, og et anslag over hvor mye Statoil vil bruke på å kjøpe tjenester fra disse selskapene de neste årene. Beløpene er ikke fastlåste.

**) Statoil opptrer som Technical Service Provider på vegne av operatøren Gassco.