Skip to Content
no

Nå går Gjøa-plattformen på strøm fra land

juli 15, 2010, 11:41 CEST

– Dette er et godt eksempel på hvordan Statoil kan bidra til løsninger på noen av klimautfordringene i samarbeid med leverandørindustrien, sier Bjørn Midttun, leder for undervannsinstallasjoner, rørledninger og marine operasjoner på Gjøa-feltet.

Gjøa 
Her trekkes enden av den 100 kilometer lange strømkabelen om bord på Gjøa-plattformen. Kabelen er verdens lengste av sitt slag. (Foto: Jan Richard Finne/Statoil)


Helt fra starten av Gjøa-prosjektet vurderte Statoil å forsyne plattformen med strøm fra land. Nå har verdens lengste vekselstrømskabel installert i ett stykke med så høy spenning blitt en realitet. Strømmen kommer fra Statoils anlegg på Mongstad, som gir svært god forsyningssikkerhet for Gjøa.

Sparer miljøet for CO2-utslipp

Dagens beregninger viser at Statoil på denne måten unnlater å slippe ut 210.000 tonn CO2 i året ved å forsyne Gjøa-plattformen med strøm fra land. Det tilsvarer utslippet fra om lag 100.000 biler. Alternativet ville være en tradisjonell løsning med gassturbiner på plattformen som strømprodusenter.

Gjennom flere år har Statoil jobbet sammen med leverandøren ABB med å utvikle en teknologi som gjør det mulig å erstatte gassturbinene om bord på en flytende plattform med en strømkabel inn til land.

Ny teknologi

Plattformens maksimale behov for krafttilførsel fra land vil være 40 megawatt. Kabelen er 100 kilometer lang og har en spenning på 90.000 volt. Kabelen består av en statisk og en fleksibel del. Den fleksible delen av kabelen går mellom havbunnen og den flytende plattformen, og har vært den største ufordringen. Teknologien som var nødvendig fantes ikke fra før og måtte utvikles gjennom Gjøa-prosjektet.

– Å utvikle og ta i bruk ny teknologi er vårt viktigste virkemiddel for å redusere belastningen på miljøet fra vår virksomhet, slår Midttun fast.

Under utbyggingsfasen har Statoil stått som operatør for Gjøa-feltet. I fjerde kvartal 2010 overleveres Gjøa til Gdf Suez og blir deres første operatørskap for et felt i produksjon på norsk sokkel.