Skip to Content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

august 17, 2010, 14:09 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.072.396 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12