Skip to Content
no

Endringer i Statoils organisasjonsstruktur og konsernledelse 

august 19, 2010, 09:18 CEST

Den nye organisasjonen gjenspeiler den pågående globaliseringen av Statoil, styrker selskapets utvikling på norsk sokkel og forenkler interne grensesnitt for å understøtte sikker og effektiv drift. Endringene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2011.

I de senere år har Statoil styrket sin lederstilling på norsk sokkel. En ny driftsmodell for offshore-virksomheten ble implementert i fjor. Viktige skritt er tatt for å sikre ytterligere HMS-forbedringer, og for å industrialisere og standardisere virksomheten med sikte på best mulig ressursutnyttelse på norsk sokkel. Statoil har i samme periode i betydelig grad økt sin globale tilstedeværelse. I dag kommer mer enn 25 prosent av den daglige produksjonen fra Statoils internasjonale virksomhet. Statoil har også styrket porteføljen og posisjonen innen fornybar energi.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

- En bredere og mer global forretningsvirksomhet er en viktig drivkraft bak de endringene vi gjør. Den nye konsernstrukturen styrker implementeringen av vår globale vekststrategi og gir økt effektivitet gjennom en forenklet organisasjonsstruktur. Parallelt tilpasser vi organisasjonen til en framtid med en mer moden norsk sokkel og de store muligheten dette skaper for Statoil, sier konsernsjef Helge Lund.

- Med en mer diversifisert toppledelse og etablering av viktige lederstillinger utenfor Norge styrker vi utviklingsmulighetene for våre egne ledere. Det er viktig for den langsiktige utviklingen av Statoil, tilføyer Lund.

Det er gått tre år siden fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Fusjonen gjorde at Statoil kunne realisere nær 10 milliarder kroner i synergieffekter og kostnadsreduksjoner. De kunngjorte endringene i konsernstrukturen er drevet frem av planene for vekst og utvikling, og vil ikke resultere i overtallighet.

- I treårsperioden siden fusjonen har vi hatt en god framdrift og vi har et solid grunnlag for fortsatt sterk utvikling av Statoil. Vår strategi ligger fast. Vi vil ta ut hele potensialet på norsk sokkel, bygge internasjonale vekstplattformer og gradvis styrke vår stilling innen fornybar energi. Vi har en sterk ressursbase, en balansert portefølje og en organisasjon med meget dyktige medarbeidere som er klare til å påta seg nye utfordringer, sier Helge Lund.

Statoils nye organisasjonsstruktur og konsernledelse vil fra 1. januar 2011, i tillegg til konsernsjef Helge Lund, være som følger:

  • Utvikling og produksjon Norge, konserndirektør Øystein Michelsen, basert i Stavanger
  • Utvikling og produksjon internasjonalt, konserndirektør Peter Mellbye, basert i Oslo
  • Utvikling og produksjon Nord-Amerika, konserndirektør Bill Maloney, basert i Houston
  • Markedsføring, prosessering og fornybar energi, konserndirektør Eldar Sætre, basert i Stavanger
  • Teknologi, prosjekter og boring, konserndirektør Margareth Øvrum, basert i Stavanger
  • Leting, konserndirektør Tim Dodson, basert i Oslo
  • Global strategi og forretningsutvikling, konserndirektør John Knight, basert i London
  • Økonomi og finans, konserndirektør og CFO Torgrim Reitan, basert i Stavanger
  • Konsernstaber, konserndirektør og CSO Tove Stuhr Sjøblom, basert i Stavanger

Rune Bjørnson, Jon Arnt Jacobsen, Gunnar Myrebøe og Helga Nes vil fra januar 2011 fratre de nåværende posisjoner i konsernledelsen. Det er en ambisjon for både selskapet og den enkelte at de fortsetter i Statoil i nye roller.

- Den nye konsernledelsen balanserer fornyelse med kontinuitet, styrker mangfoldet og skaper nye muligheter for neste generasjon ledere. Samtidig ser jeg fram til å samarbeide videre med kolleger som forlater konsernledelsen gjennom deres nye posisjoner i Statoil, sier Helge Lund.

De siste årene har Statoil gjort betydelige investeringer i Nord-Amerika. Etableringen av Utvikling og produksjon Nord-Amerika som et eget forretningsområde avspeiler betydningen av denne regionen, gir toppledelsen økt nærhet til operasjonene og er et naturlig steg for å sikre investeringene og bidra til videre vekst. Sammen med Utvikling og produksjon Norge og Utvikling og produksjon internasjonalt, dekker disse Statoils oppstrømsvirksomhet.

Dagens forretningsområder Foredling og markedsføring, Naturgass, og enheten Ny energi i dagens Teknologi og ny energi (TNE) vil bli slått sammen i et nytt forretningsområde for Markedsføring, prosessering og fornybar energi. Dette skaper synergieffekter i driften av anlegg på land og i markedsrelaterte aktiviteter.

Det nye forretningsområdet Teknologi, prosjekter og boring vil kombinere dagens teknologienhet i TNE med forretningsområdet Prosjekter og anskaffelser, og boring- og brønn-enheten i dagens Undersøkelse og produksjon Norge. Ved å samle disse kreftene forenkles arbeidsprosessene og antall interne grenseflater reduseres betydelig.

Endelig vil forretningsområdene Leting og Global strategi og forretningsutvikling utgjøre to nye sterke enheter som vil fremme kjerneprosesser på tvers av selskapet. Dette underbygger Statoils vekstambisjon og vil bidra i det løpende arbeidet for verdiskapning gjennom både organiske og uorganiske tiltak i den videre utviklingen av selskapet.

Dagens organisasjonsstruktur og konsernledelse vil fortsatt ha lederansvaret for drift og forretnings-utvikling til den planlagte iverksettelsen 1. januar 2011. I månedene framover vil et prosjektteam ledet av Tove Stuhr Sjøblom være ansvarlig for prosessen med å utforme detaljene i den nye organisasjonen i nært samarbeid med ansattes representanter.

Media inviteres til en briefing med Konsernsjef Helge Lund i dag torsdag 19. august klokken 11.00 -12.00. Oppmøte i resepsjonen, inngang 1. Forus Øst, Stavanger.

Fakta; nye medlemmer av konsernledelsen i Statoil fra 1. januar 2011

Leting

Bilde

Tim Dodson

Tim Dodson er britisk statsborger, og har 25 års erfaring fra Statoil. Han kommer fra stillingen som Senior Vice President (SVP) for Global leting i Statoils nåværende forretningsområde for internasjonale operasjoner. Fra 2004 – 2008 var han SVP for leting i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge. Mellom 2002 og 2004 var Dodson Vice President for leting i området Sørlige Nordsjø. Dodson er utdannet geolog og geograf fra Universitetet i Keele.

Global strategi og forretningsutvikling

Bilde

John Knight

John Knight er britisk statsborger, og begynte i Statoil i 2002. Han kommer fra stillingen som Senior Vice President (SVP) for Forretningsutvikling, strategi og global ukonvensjonell gass i det nåværende forretningsområdet for internasjonale operasjoner (INT). Fra 2004 – 2009 var Knight SVP for Forretningsutvikling i INT. Knight startet i Statoil i 2002 i stillingen som SVP for internasjonal produksjon og leting. I perioden 1987 – 2002 hadde Knight ulike posisjoner innen internasjonal finans, inkludert Chase Manhatten Bank, Union Bank of Switzerland og Salomon Brothers. Knight er utdannet jurist fra Cambridge og Inns of Court School of Law i London, og praktiserte som advokat fra 1977 til 1987, i perioden 1980 – 1987 i Shell Petroleum i London.

Utvikling og Produksjon Nord-Amerika

Bilde

Bill Maloney

Bill Maloney er amerikansk (USA) statsborger og har bakgrunn som Senior Vice President for Global leting i det eksisterende forretningsområde for internasjonale operasjoner. Før Maloney startet i Statoil i 2002 var han Vice President for Exploration and New Ventures in Texaco fra 1995. Tidligere har Maloney hatt ulike posisjoner i Shell. Bill Maloney er utdannet geolog fra Syracuse University.

Finansdirektør (CFO)

Bilde

Torgrim Reitan

Torgrim Reitan er norsk statsborger og har femten års erfaring fra Statoil. Han kommer fra posisjonen som Senior Vice President (SVP) med ansvar for Trading and Operations i det nåværende forretningsområdet Naturgass, basert i London. Fra 2004 – 2007 var Reitan SVP for CFO Performance Management and Analysis. Tidligere var Reitan leder for Corporate Planning and Analysis, og hadde ulike roller I selskapets økonomi- og finansavdeling. Torgrim Reitan er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Konsernstaber (CSO)

Bilde

Tove Stuhr Sjøblom

Tove Stuhr Sjøblom er statsborger i Norge og Canada, og har arbeidet i Statoil siden fusjonen og 16 år i Hydro før dette. Hun kommer fra stillingen som Senior Vice President (SVP) for Leting i det nåværende forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge (UPN). Før dette var Stuhr Sjøblom Vice President (VP) for Leting, strategi og miljø i UPN. Før fusjonen mellom Statoil ASA og Hydro olje og gass, var Stuhr Sjøblom Asset Manager for Hydros Ormen Lange-prosjekt fra 2004 – 2006. Mellom 2000 and 2004 var hun Exploration Manager for Hydro i Nordsjøen og før dette en tilsvarende stilling i Canada. Tidligere har Stuhr Sjøblom hatt ulike posisjoner som geolog, og vært prosjektdirektør for Leting. Tove Stuhr Sjøblom er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

For biografi på medlemmer av dagens konsernledelse: Konsernledelsen i Statoil 2010

Ny organisasjonsstruktur og ledelse fra 1. januar 2011.

Bilde


Kontaktpersoner:

Lars Troen Sørensen, direktør, Investor relations
Mob: +47 906 49 144

Jannik Lindbæk Jr., informasjonsdirektør
Mob. +47 97755622