Skip to Content
no

Forslag på nye styremedlemmer i Statoil 

august 25, 2010, 09:00 CEST

Valgkomiteen anbefaler gjenvalg av Svein Rennemo (styreleder), Marit Arnstad (nestleder), Roy Franklin, Grace Reksten Skaugen og Jakob Stausholm som medlemmer av styret.

Kjell Bjørndalen og Elisabeth Grieg har begge underrettet valgkomiteen om at de ikke ønsker gjenvalg til styret.

Lady Barbara Judge er både amerikansk og britisk statsborger. Judge har arbeidet som kommersiell jurist i ti år med vekt på verdipapirer og finansielle transaksjoner i bedriftsmarkedet. I 1980 ble hun som den yngste person noensinne utnevnt av USAs president til stillingen som commissioner for USAs kredittilsyn, US Securities and Exchange Commission. Mellom 1984 og 1994 hadde hun en rekke ledende stillinger innenfor finansbransjen.

Siden 1994 har hun bygget opp og utviklet en bred portefølje av offentlige og private frittstående rådgiverroller med vekt på energi og regulatoriske rammebetingelser. Hun har blant annet vært styreleder for UK Atomic Energy Authority fra 2004 til 2010, nestleder for det britiske tilsynet for revisjon, eierstyring og selskapsledelse, styremedlem av Energy Group i det britiske næringsdepartementet og har nylig blitt gjenvalgt som styreleder for det britiske UK Pension Protection Fund.

Fra 2000 – 2005 var Judge grunnlegger, styreleder og administrerende direktør for investeringsselskapet Private Equity Investor PLC i London. Lady Barbara Judge er utdannet dr. juris (J.D) fra New York University Law School, og har en bachelor of art i historie fra University of Pennsylvania.

Bjørn Tore Godal er norsk statsborger. Han har vært handels- og skipsfartsminister, forsvarsminister og utenriksminister i til sammen åtte år mellom 1991 og 2001.

Han har vært stortingsrepresentant i femten år i perioden 1986 – 2001. Fra 2003 – 2007 har han vært Norges ambassadør til Tyskland, og fra 2007 – 2010 har han vært spesialrådgiver i internasjonale energi- og klimaspørsmål i Utenriksdepartementet. Han har hatt styreverv i UMOE ASA og Forretningsbanken. Godal er utdannet cand. mag fra Universitetet i Oslo med fagene statsvitenskap, historie og sosiologi.

Informasjon om Statoils eksisterende styremedlemmer er tilgjengelig på www.statoil.com.

Valget til Statoils styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling tirsdag 31. august. Valgresultatet vil tre i kraft 1. september, og valgperioden varer fram til neste ordinære styrevalg i 2012.

Kontaktpersoner:

  • Olaug Svarva, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil,
    Jannik Lindbæk, +47 977 55 622

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12