Skip to content

Populært å bli Statoil-lærling

september 2, 2010, 16:50 CEST
Bilde

De nye lærlingene i Statoil hadde samling i Bergen i dag. Noen starter på sine nye arbeidsplasser allerede fredag 3. september. Fra venstre: Joar Aga, Ivar Kollbein Vike, Anna Trellevik og Linda Bolstad. (Foto: Marit Hommedal)

Statoil har mottatt over 400 flere søknader på lærlingplasser i forhold til fjoråret. Samtidig øker selskapet inntaket fra 168 i fjor til 181 i år.

– Lærlinger bygger kompetanse for framtiden, ikke bare for oss, men for samfunnet rundt oss. Statoil er en attraktiv lærlingplass, og det er dyktige, unge mennesker vi nå får inn i bedriften, sier Else Sørstrønen Amundsen, som er rekrutteringsansvarlig og leder for lærlingteamet til Statoil i Bergen.

Bilde

Else Sørstrønen Amundsen er rekrutteringsansvarlig og leder for lærlingteamet til Statoil i Bergen. (Foto: Vidar Hardeland)

68 av de nye lærlingene skal jobbe offshore, og de øvrige har fått plass ved selskapets landanlegg.

– Spesielt gledelig er det at vi har fått flere søkere fra Nord-Norge enn tidligere, og vi har økt inntaket fra den landsdelen fra 24 i fjor til 51 i år. Vi rekrutterer fra hele landet, og derfor er det flott at Nord-Norge også er godt representert i år, sier Amundsen.

I dag, torsdag 2. september, møttes de nye lærlingene i Bergen, og allerede fredag skal de første lærlingene starte på sine nye arbeidsplasser. Lærlingene som skal jobbe offshore skal gå på sikkerhetskurs før de kan starte og vil også gjennomgå relevante fagkurs før de er klare til å starte på sine skift fra 15. september.

De fleste lærlingene vil ha en læretid i Statoil på to år, bortsett fra de som tar fagbrev innen automasjon der læretiden er på ett og et halvt år, og de som tar fagbrev innen elektro, som har en læretid på to og et halvt år.

– Vi tar inn flere lærlinger enn Statoil trenger slik at flere får mulighet til å ta fagbrev. Samtidig legger vi stor vekt på å gi lærlingene et godt opplegg som etter læretiden vil gi et solid fagbrev av høy kvalitet, sier Amundsen.

Inntak av lærlinger utgjør et viktig rekrutteringsgrunnlag for fagarbeidere til Statoils virksomhet. 

Inntak pr fylke 2010
Aust-Agder 0
Buskerud 1
Finnmark 20
Hordaland 55
Møre og Romsdal 10
Nordland 26
Nord-Trøndelag 8
Rogaland 22
Sogn og fjordane 5
Sør-Trøndelag 16
Telemark 11
Troms 5
Vest-Agder 1
Vestfold 1
Østfold 0
Sum 181