Skip to content

Statoil leverer søknad til Oslo Børs om notering av Statoil Fuel & Retail ASA 

september 2, 2010, 09:25 CEST

Dette er et lovpålagt krav som må følges før den planlagte noteringen av Statoils energi- og detaljhandelsvirksomhet på Oslo Børs kan finne sted i fjerde kvartal 2010, dersom markedsforholdene ligger til rette for dette.

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER UTGIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA

Denne pressemeldingen kan ikke publiseres, distribueres eller overføres i USA. Denne pressemeldingen innebærer ikke et tilbud om å selge, eller en anmodning om et tilbud om å kjøpe verdipapirer i SFR. Verdipapirer som er nevnt her har ikke vært, og vil ikke bli, registrert i henhold til den amerikanske verdipapirloven av 1933, med endringer (”Verdipapirloven”) og kan ikke tilbys eller selges i USA uten at de er fritatt fra kravene om registrering i henhold til den amerikanske verdipapirloven.

Ytterligere opplysninger vil bli gitt når det eventuelt foreligger flere detaljer.

Kontaktperson: Jannik Lindbæk, informasjonsdirektør, Statoil ASA
Tlf: +47 977 55 622

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelsloven § 5-12