Skip to Content
no

Gullfaks-hendelsen medfører endringer i borerutiner

november 5, 2010, 14:05 CET

– Situasjonen med brønn C-06 på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen var en alvorlig hendelse med et stort risikopotensial. Det er viktig at vi tar lærdom av dette, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Bilde

Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen.

(Foto: Marit Hommedal)

Situasjonen som oppstod i brønn C06 var krevende.

– Vi brukte to måneder på å få gjenopprettet barriere nr. 2 i brønnen for å sikre at vi ikke forverret situasjonen. Vi har gjennomført en intern gransking med formål å lære av hendelsen. Arbeidet har vært omfattende, og vi har brukt tiden som er nødvendig for å sikre kvalitet i rapporten, sier Michelsen.

Hendelsen medførte ikke skader på mennesker eller miljø.

– Jeg er tilfreds med at arbeidet med å normalisere brønnen ble utført på en sikker, kontrollert og faglig god måte, sier Michelsen.

Den direkte årsaken til hendelsen var lekkasje i et fôringsrør i brønnen. Lekkasjen medførte reduksjon i antall barrierer i brønnen, og produksjonen ble derfor stengt ned for å redusere risikoen på plattformen.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

(Foto: Helge Hansen)

Granskingen påpeker mangler i forbindelse med risikohåndtering og etterlevelse av interne krav til planlegging og gjennomføring av boreoperasjonen.

Som en følge av hendelsen i brønn C-06 endrer Statoil rutinene for boreoperasjoner på Gullfaks.

– Granskingsgruppens konklusjoner og anbefalinger vil bli fulgt opp. Vi vil gjøre vårt ytterste for å formidle læring og dele erfaringer fra denne hendelsen. Dermed kan vi bidra til å redusere risikoen ved våre boreoperasjoner ytterligere, sier Michelsen.

Granskingsrapporten har identifisert 18 tiltak med anbefalt tiltaksplan som vil fremme kvaliteten i Statoils boreoperasjoner. De viktigste tiltakene etter hendelsen er knyttet til:

  • Risikoanalyser og akseptkriterier med økt kompleksitet.
  • Underlag, kvalitetssikring og formalisme i planlegging og beslutninger.
  • Involvering av fagekspertise.

Downloads