Skip to content

Sikrer rigg til produksjonsboring i Norskehavet

november 15, 2010, 13:02 CET
Statoil har, som operatør på flere lisenser, tildelt Odfjell Drilling kontrakt for bruk av Deepsea Bergen til produksjonsboring på Haltenbanken.

Bilde

Boreriggen Deepsea Bergen

(Foto: Kenneth Engelsvold)

- Vi er tilfreds med inngåelse av denne avtalen. Den sikrer fremtidig kapasitet for oss i riggmarkedet, dermed kan vi også opprettholde produksjonsmålene våre på lengre sikt, sier Ivar Aasheim, områdedirektør for Drift Nord i Undersøkelse og produksjon Norge.

Kontraktens varighet er på tre år, med mulighet for ett års opsjon etter fullført boreprogram.

Kontrakten angir en dagsrate på rundt 346.000 amerikanske dollar, basert på dagens valutakurs. Statoil har opsjon på å utvide kontraktens varighet ytterligere til en redusert rate. Avtalen forutsetter partnergodkjenning.

- Avtalen reflekterer et bærekraftig prisnivå på denne type rigg, slik vi ser det. Denne avtaler befester også det gode samarbeidsforholdet mellom Odfjell Drilling og Statoil, sier Gunn Vik Grønhaug, ansvarlig for anskaffelser av boring og brønntjenester i Statoil.

Deepsea Bergen er en halvt nedsenkbar borerigg. Den er nå på en treårs kontrakt med Statoil i det samme området.