Skip to Content
no

Gjøa ferdigstilt og levert!

november 25, 2010, 14:56 CET
Bilde

Høytidelig overlevering fra Statoil til GDF SUEZ E&P Norge. Fra venstre: Terje Overvik, administrerende direktør  i GDF SUEZ E&P Norge, Helge Lund, konsernsjef i Statoil, Jean-François Cirelli, president i GDF SUEZ gruppen, og Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge. (Foto: Jan Inge Haga)

For Statoil markerer dette slutten på et omfattende industriprosjekt der vi leverer et ferdig utbygd felt samtidig som vi sammen med GDF SUEZ starter en ny fase med ny og viktig produksjon på norsk sokkel.

– Vi er veldig stolt og fornøyd med det arbeidet som er utført og det resultatet vi leverer fra oss. Produksjonsoppstart fra begynnelsen av november har gått etter planen, og vi overleverer et felt i stabil produksjon, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

– Gjøa-plattformen med tilhørende infrastruktur er viktig for Statoil også i fortsettelsen. Området er svært spennende, og vi håper at Gjøa kan spille en viktig rolle i videreutviklingen av nye ressurser i området, sier han.

Viktig ny produksjon

Utvikling og forvaltning av ressursene på norsk sokkel er Statoils viktigste oppgave. Innen kort tid starter også produksjonen på det tilhørende gassfeltet Vega.

Bilde

Gjøa-plattformen i Nordsjøen.

(Foto: Øyvind Nesvåg)

Dette feltet opereres av Statoil og er utbygd med undervannsløsninger som er knyttet opp til Gjøa-plattformen.

– Både Gjøa og Vega vil produsere olje og gass i minst 15 år framover. Med bakgrunn i historien vet vi at teknologi utvikler seg og at utvinningsgraden stadig øker. Derfor har vi designet Gjøa med tanke på framtidig utvikling av området, og både plattform og infrastruktur har derfor en levetid på minst 30 år, sier Michelsen.

– Statoil ønsker GDF SUEZ E&P Norge velkommen som driftsoperatør på norsk sokkel. Gjennom hele prosjektfasen for Gjøa har vi hatt et godt samarbeid med GDF SUEZ-organisasjonen, og dette ser vi fram til også i framtiden, sier Øystein Michelsen.

Fakta:
  • Gjøa-prosjektet har basert seg på innovativ bruk av kjent teknologi som vi har gode erfaringer med. Feltet er bygd ut med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform og fem brønnrammer på havbunnen.
  • Vega-feltet er bygd ut med tre brønnrammer og er knyttet til Gjøa-plattformen.
  • Utvinnbare reserver på Gjøa er 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass. På Vega regner partnerne med å få ut 26 millioner fat kondensat og 18 milliarder kubikkmeter gass.
  • Statoil har vært operatør under utbyggingsfasen, mens GDF SUEZ skal være operatør for driftsfasen. Statoil blir imidlertid med som samarbeidspartner også i framtiden.
  • Gjøa-plattformen ligger 45 kilometer fra land, helt nord i Nordsjøen.
  • Partnere på Gjøa-feltet: GDF SUEZ (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8) 

Downloads