Skip to Content
no

Gass nøkkelen til å nå Europas klimamål til lavest mulig kostnad

desember 10, 2010, 17:04 CET

Det framgår i en rapport utarbeidet på initiativ av en gruppe sentrale gassaktører i Europa som ble levert til EU-kommisjonen i dag, 10. desember. 

- Vi erkjenner utfordringen og behovet for å redusere CO2-utslippene. Vårt bidrag er å fokusere på hvordan Europa kan oppnå sitt mål i praksis  og på kostnadseffektiv  måte, sier Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i Statoil.

- Vi mener at naturgass må spille en avgjørende og konstruktiv rolle i hvordan vi løser denne utfordringen.

Bilde

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass.

I henhold til en analyse med tittelen “Optimised pathway”, utarbeidet av European Gas Advocacy Forum, kan Europa nå sin 2050-ambisjon gjennom å erstatte kull med gass nå samt basere seg på modne teknologier for perioden 2010 – 2030.

Dette vil redusere kostnadene og gi rom for å utvikle og modne fram alternative teknologier.

Dette kan gjøre det mulig å oppnå målet for utslippsreduksjon samtidig som kostnadene reduseres  med 400-450 milliarder Euro fra 2010-2030, sammenlignet med et scenario fra European Climate Foundation lansert tidligere i år. Ytterligere kostnadsbesparelse for perioden 2030-2050 vil trolig også være oppnåelig.

- Gassens sentrale rolle i vårt scenario – spesielt i kraftsektoren – ligger i det lave investeringsbehovet, de relativt lave CO2-utslippene og det faktum at dette er en etablert og moden teknologi, sier Bjørnson.

- Naturgass bør spille en viktig rolle i EUs langsiktige energimiks, da gass har en rimelig pris, er tilgjengelig i store mengder og har et lite karbonavtrykk, understreker Bjørnson.

Tilgjengelig i store mengder: Ifølge globale estimater er det påviste gassreserver tilsvarende 250 års forbruk.

Gass fra flere kilder: Om lag 80 prosent av verdens påviste gassreserver ligger mindre enn 5.000 kilometer fra Europa, noe som legger til rette for et mangfold av leverandører.

Reneste fossile brensel:  Gass er det fossile drivstoffet som brenner renest. Et gasskraftverk slipper ut 50 % mindre CO2 enn et moderne kullkraftverk og 60-70 % mindre enn et gammelt kullkraftverk.

Kostnadseffektivt: Gass har lave kapitalkostnader per installert megawatt i kraftsektoren. 
 

 Om European Gas Advocacy Forum:

European Gas Advocacy Forum består av gassaktører som Statoil, Centrica, Eni, E.ON Ruhrgas, Gazprom, GdF Suez, Qatar Petroleum og Shell.

Gruppens scenario har fokusert på periodene 2010-2030 og 2030-2050 med spesielt fokus på kraftsektoren.

Angående EUs klimamål for 2020 og 2050:

EU-landene har satt seg et mål om å redusere CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020, sammenlignet med nivået i 1990.

I 2009 ble i tillegg EUs medlemsstater enige om en ambisjon om å redusere utslippene av klimagasser med 80-95 prosent innen 2050, sammenlignet med nivået i 1990. 

Etter dette har EU-kommisjonen og medlemslandene hatt konsultasjoner med ulike aktører for å utarbeide veikart for hvordan man kan nå dette målet.

Naturgass i den europeiske energimiksen:

Naturgass brukes til mange formål: til kraftproduksjon, i husholdninger til oppvarming og matlaging, i industrien, som råmateriale i petrokjemisk industri og landbruket og som drivstoff i transport.

Naturgass er attraktivt, noe som illustreres av den raske veksten i den europeiske energimiksen – fra null til en andel på 23 % i løpet av bare 50 år.