Skip to Content
no

Samarbeid mellom Statoil og Tullow i Surinam

november 18, 2011, 07:59 CET

Tullow er operatør for lisensen på blokk 47 utenfor kysten av Surinam med en eierandel på 100 prosent. Tullow vil beholde rollen som operatør og en eierandel på 70 prosent.

Avtalen er gjenstand for godkjenning fra Staatsolie Maatschappij Suriname, det statlige oljeselskapet i Surinam.

Bilde

Pål Haremo, direktør for enheten Globale nye forretningsmuligheter i Leting i Statoil

Blokk 47 ligger i et uutforsket område i Guyana-bassenget. Lisensen ligger om lag 270 kilometer fra fastlandet i Surinam, med et havdyp på mellom 1.300 og 3.000 meter.

Et funn som nylig er gjort til havs i nærheten av Fransk Guyana er en lovende indikasjon på potensialet i regionen.

– Dette samarbeidet handler om å sette Statoils letestrategi ut i livet gjennom å sikre oss tidlig tilgang til muligheter med stort vekstpotensial. Denne blokken vil utgjøre en viktig del av vår økende internasjonale portefølje, sier Pål Haremo, direktør for enheten Globale nye forretningsmuligheter i Leting i Statoil.

Neste skritt er å anskaffe og tolke seismiske data for å kunne modne området videre.

Tullow Oil er en av de største uavhengige olje- og gassaktørene i Europa, og ble etablert i Irland i 1985. Selskapet konsentrerer seg om Afrika, Europa, Sør-Asia og Sør-Amerika som sine lete- og produksjonsregioner.

Oppkjøpet på blokk 47 i Surinam er Statoils første etablering i landet. Statoil har eiendeler i nabolandet Brasil, og også i Venezuela.

Map