Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

desember 12, 2011, 07:40 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 153,08 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.183.437 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12