Skip to content

Unikt år for norsk sokkel

januar 4, 2012, 12:01 CET
Bilde

Jubel på boreriggen Transocean Leader etter Aldous-funnet. (Foto: Harald Pettersen)

Michelsen framholder at norsk sokkel forblir bærebjelken i Statoil i mange år framover.

Fram mot 2020 skal selskapet opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel noe som innebærer mellom 600.000-700.000 fat daglig i ny produksjon.

På norsk sokkel gjorde selskapet verdens største oljefunn i fjor – Aldous, i tillegg til kjempefunnet Skrugard i Barentshavet.

Skrugard har gitt ny leteoptimisme i Barentshavet og er en potensiell døråpner for en ny oljeprovins. Boring på Havis-strukturen startet i desember.

Etter dette skal selskapet bore en avgrensningsbrønn på Skrugard. For Aldous / Avaldsnes er det sannsynlig å se feltutbyggingen som et knutepunkt på Utsirahøyden.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge

Generelt for sokkelen har det vært fortsatt stor aktivitet i de store feltutviklingsprosjektene.

- Modningen av hurtigutbyggingsporteføljen (fast-track) har holdt fram med stor kraft. I 2011 gjorde vi sju investeringsbeslutninger. Målet er produksjonsstart på flere av feltene  i overgangen til 2013, sier Michelsen.

Det er gjort betydelige investeringer innenfor økt utvinning (IOR), med Åsgard havbunns gasskompresjon som et av høydepunktene. Dette prosjektet øker utvinningen betydelig og gir lengre levetid for feltet.

To nye kompressorer på Troll A-plattformen gir også økt produksjon fra Troll-feltet. 2011 var også preget av bygging og installering på både Gudrun og Valemon som er to av selskapets store utbyggingsprosjekter.

Innen helse, miljø og sikkerhet fortsatte den positive trenden fra 2010 i 2011, til tross for et høyere aktivitetsnivå. En proaktiv holdning til HMS har gitt resultater.

- Statoil er svært fornøyd med tildelingen av nye produksjonslisenser som vi fikk i den 21. konsesjonsrunden i fjor, sier Michelsen, som tror 2012 blir et like spennende år som det vi har lagt bak oss.

- Vi skal lete mer og videreutvikle porteføljen vår. Vi viderefører innsatsen for å maksimere utvinningen fra eksisterende felt, og fortsetter utviklingen av nye. Samtidig er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å få åpnet nye letearealer.

Downloads