Skip to content

Meldepliktig handel  

januar 17, 2012, 17:57 CET

I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2009.

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.668.614 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2009, til en pris på NOK 150,85 pr. aksje.

Navn

Tildelte aksjer

Ny beholdning

Adams, Robert

752

6529

Bjørn, Benedikte

105

918

Dodson, Timothy

757

12285

Gjærum, Reidar

799

13585

Iversen, Einar Arne

244

3706

Lund, Helge

2 457

44104

Mellbye, Peter

943

21920

Michelsen, Øystein

1 175

15380

Nafstad, Hilde Merete

407

2730

Reitan, Torgrim

821

12727

Sjøblom, Tove Stuhr

337

5877

Skeie, Svein

725

10502

Svaan, Morten

291

2526

Sætre, Eldar

943

18072

Thomsen, Kåre

749

12960

Øvrum, Margareth

1 280

22589

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12

I tillegg har nedenstående primærinsidere i Statoil Fuel&Retail fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2009, til en pris på NOK 150,85 pr. aksje.

Navn

Tildelte aksjer

Ny beholdning

Hoff, Marthe

384

4378

Jacobsen, Jon Arnt

1 036

19919

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.