Skip to content

Vellykket avgrensning av Skrugard-funnet

mars 6, 2012, 08:40 CET

Hensiktene med avgrensningsbrønnen var å bekrefte det tidligere volumanslaget for Skrugard-funnet og å samle inn reservoar- og overlagringsdata for feltutviklingsplanlegging. Begge disse hensiktene er oppnådd.

Bilde

Knut Harald Nygård, letedirektør for Skrugard-området. (Foto: Ole jørgen Bratland)

Avgrensningsbrønn 7220/5-1, som er boret av boreriggen Transocean Barents, påviste en gasskolonne på 26 meter over en oljekolonne på omkring 48 meter. Både kolonnehøyden og reservoaregenskapene var som forventet.

Dette bekrefter det tidligere volumanslaget for Skrugard-funnet og det samlede ressursanslaget for Skrugard- og Havis-strukturene på mellom 400-600 millioner fat utvinnbar olje.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene av den første avgrensningsbrønnen på Skrugard. Alle funn er i samsvar med våre forventninger. Vi vurderer nå videre leteboring i området, sier Knut Harald Nygård, letedirektør for Skrugard-området.

Skrugard/Havis blir den nordligste feltutbyggingen på norsk sokkel så langt.

Bilde

Erik Strand Tellefsen, feltutbyggingsdirektør for Skrugard. (Foto: Nina Eirin Rangøy)

– Det positive resultatet bekrefter grunnlaget for utbygging av Skrugard og Havis. Dataene og væskeprøvene innhentet fra brønnen er svært verdifulle i arbeidet vårt for å etablere en robust utbyggingsløsning for området og målet vårt om å utvikle Barentshavet til et kjerneområde for Statoil, sier Erik Strand Tellefsen, feltutbyggingsdirektør for Skrugard.

– Vi vurderer nå flere alternative utbyggingsløsninger. Reservoarteknikk-arbeidet utføres hovedsakelig internt, mens vi er i ferd med å tildele kontrakter for studier knyttet til havbunns- og plattforminstallasjoner til ulike ingeniørselskaper, tilføyer Tellefsen.

Avgrensningsbrønn 7220/5-1 ligger omkring tre kilometer nord for funnbrønn 7220/8-1 i Skrugard-strukturen, og seks kilometer nordøst for Havis-funnet. Dette er den tredje brønnen i produksjonslisens 532, som ble tildelt i 2009 i forbindelse med 20. konsesjonsrunde. Brønnen er boret til et vertikalt dyp på 1740 meter under havflaten. Havdypet er 388 meter.

Statoil er operatør for PL532 med en andel på 50 prosent. De andre partnerne er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

Skrugard map

Downloads