Skip to content

Hendelse på Statfjord C

mars 15, 2012, 12:34 CET
Bilde
Personell ble rutinemessig mønstret i livbåtene da det ble detektert H2S-gass på plattformen.

Etter nærmere undersøkelser viser det seg at H2S-gassen stammer fra vann som inneholder H2S.

- Vannet har lekket ut fra en flens, og vi jobber med å finne ut hvordan lekkasjen kan stoppes. Nå er det bare friskt sjøvann som lekker ut, sier Dag Petter Berg, produksjonsdirektør for Statfjord-feltet.

Vannet stammer fra en lagercelle som inneholder både olje og vann. H2S oppstår der vann er i kontakt med olje, og skjer naturlig i lagercellene på plattformen. Produksjonen er fortsatt stengt ned mens arbeidet med å utbedre lekkasjen pågår.

Alt personell er ved god behold, og det er ikke meldt om skader i forbindelse med lekkasjen.

--------------------------------------------------

Forrige oppdatering:
OPPDATERT: Lekkasjepunktet som utløste en H2S-alarm i utstyrsskaftet på Statfjord C har blitt identifisert til en flens inn til vegg mot en lagercelle. Alt mønstret personell på plattformen er demobilisert.

Fire personer med friskluftsutstyr har blitt sendt ned i skaftet for å undersøke lekkasjepunktet. Lokale målinger i området ligger på 8-10 ppm (parts per million).

Alt personell har fått anledning til å ringe hjem. Tilkalte beredskapsressurser, båter og helikopter, er nå demobilisert.

Statoil vil jobbe videre med å finne årsaken til lekkasjen, og foreta alle nødvendige utbedringer.

Produksjonen ved plattformen er fortsatt nedstengt. Det er kun produksjonen fra denne plattformen som er berørt. Statfjord C har en daglig produksjon tilsvarende 25000 fat oljeekvivalenter.

-----------------------------------------------------------------------

Melding publisert 2012-03-15, 12:34 CET.

En hendelse med en H2S-alarm ble meldt inn fra Statoils Statfjord C-plattform i Tampen-området i Nordsjøen. Hendelsen ble rapportert 10:39 til selskapets alarmsentral. Statoil har nå situasjonen under kontroll.

Mannskapet på 236 personer på plattformen er alle gjort rede for, og alle mannskap, bortsett fra nøkkelpersonnell knyttet til håndteringen av situasjonen ble mønstret til livbåtene. Plattformen er nedstengt og det er ikke meldt om personskader. Personellet har nå fått forlate livbåtene. 

H2S er en giftig gass og gassdetektorene slår ut på lave nivåer. Disse nivåene er nå fallende i forhold til de første målingene. Det er ikke indikasjoner på hydrokarbonlekkasje.

Den offentlige redningstjeneste og myndigheter har blitt varslet om situasjonen, og Statoils beredskapsorganisasjon er mobilisert.

Den viktigste oppgaven for beredskapsorganisasjon på dette punktet er å få helheten og mobilisere de ressurser som trengs for å håndtere situasjonen videre. Statoils beredskapsledelse håndterer alle situasjoner basert på en worst-case scenario og justerer tiltakene til den faktiske utviklingen av situasjonen.

Været i området er godt. Vi har fartøy og helikopter i området som kan bistå plattformen dersom det blir nødvendig.

Statoil har klare prioriteringer i krisesituasjoner. Vår første prioritet er å ta vare på de menneskene som er involvert i situasjonen, så miljøet og våre omgivelser og til slutt for å beskytte den tekniske integriteten av anlegget og vår industrielle interesser.