Skip to content

Signerte pre-unit avtale for Johan Sverdrup

mars 27, 2012, 09:02 CEST
Bilde

Boreriggen Transocean Leader på Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Anette Westgaard)

Ifølge avtalen for utvinningstillatelsene 265 og 501 vil eierne samarbeide om planleggingen av Johan Sverdrup-feltet fram mot en investeringsbeslutning og innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD). Statoil vil være operatør for planleggingsfasen.

Arbeidet vil danne grunnlag for å utvikle og etablere den beste feltløsningen for Johan Sverdrup. En avtale for utbyggings- og driftsfasen vil bli inngått mellom rettighetshaverne i forkant av innlevering av PUD til Olje- og energidepartementet.

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er en av de største oppgavene på norsk sokkel i årene som kommer, og er et høyt prioritert prosjekt for alle rettighetshaverne i lisensene. Det blir viktig å trekke på den erfaring og kunnskap som hele partnerskapet besitter.

Johan Sverdrup vil bli et nytt knutepunkt for prosessering og transport på linje med de andre gigantene på sokkelen med en ny, selvstendig utbygging bestående av flere installasjoner.

Johan Sverdrup vil bidra betydelig til framtidig produksjon, verdiskaping og aktivitet i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien.

Funnene i de to lisensene demonstrerer betydningen av kompetanse, vilje og utholdenhet i letingen etter nye utvinnbare ressurser på norsk sokkel, også i modne områder.

Fakta
• Johan Sverdrup består av to funn (gjort i 2010 og 2011) som utgjør ett felt
• Beliggenhet: Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger
• Vanndybden er 110 meter, reservoaret ligger på 1900 meters dyp
• Flere avgrensningsbrønner skal bores i 2012
• Produksjonshorisont på 50 år

Rettighetshavere
• Utvinningstillatelse 501: Lundin petroleum (operatør) (40 prosent), Statoil (40), Maersk oil (20)
• Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør) (40 prosent), Petoro (30), Det norske oljeselskap ASA (20), Lundin petroleum (10)