Skip to Content
no

Enige om fremdriften for Johan Sverdrup

mai 10, 2012, 09:58 CEST
Bilde

Boreriggen Transocean Leader på Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Anette Westgaard)

Produksjonshorisonten for feltet strekker seg til 2050, med det en levetid på over 30 år.

Planen for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet vil bli levert til Olje- og energidepartementet i fjerde kvartal 2014.

Statoil er operatør fram mot investeringsbeslutning og innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD). Prosjektet er lokalisert i Stavanger med deltakelse fra partnerne.

- Hovedoppgaver nå er å snevre inn volumspenn og usikkerhet, samt å utrede løsninger for anlegget hvor målet er en fleksibel utbyggingsløsning basert på standard teknologi, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

Bilde

Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-utbyggingen. (Foto: Øyvind Hagen)

- Utbyggingsløsninger over havbunnen i dette området og på dette vanndyp har vi lang erfaring med, blant annet ser vi til erfaringene med pågående utbygginger som Gudrun, Edvard Grieg og Draupne, fortsetter Reinertsen.

Mye vil imidlertid være avhengig av forhold i undergrunnen. Feltet er 180 kvadratkilometer i utstrekning med variasjon i tykkelse av oljeførende lag.

Utsirahøyden, som Johan Sverdrup-feltet er en del av, regnes som et nytt område som også fordrer helhetlige løsninger innen kraftforsyning og oljeeksport. Det er derfor etablert egne studier for kraft- og eksportløsninger som Johan Sverdrup er en del av.

Gigant

Johan Sverdrup er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet, og blant de største oppgavene på norsk sokkel i årene framover. Prosjektet er høyt prioritert av rettighetshaverne i lisensene (Lundin, Petoro, Det Norske & Maersk Oil og Statoil), og det trekkes på den erfaring og kunnskap som hele partnerskapet besitter.

Johan Sverdrup-feltet vil bli et nytt knutepunkt for prosessering og transport på linje med de andre gigantene på sokkelen med en ny, selvstendig utbygging bestående av flere installasjoner.

Fakta
• Johan Sverdrup består av et kombinert funn som utgjør ett felt
• Beliggenhet: Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger
• Vanndybden er 110 meter, reservoaret ligger på 1900 meters dyp
• Plan for utbygging og drift (PUD) forventes innlevert i fjerde kvartal 2014
• Produksjonsstart er berammet til fjerde kvartal 2018
• Feltet har en produksjonshorisont til 2050

Rettighetshavere:
• Utvinningstillatelse 501: Lundin petroleum (operatør) (40 prosent), Statoil (40), Maersk Oil (20)
• Utvinningstillatelse 265: Statoil 40 prosent, Petoro 30 prosent, Det norske oljeselskap 20 prosent, og Lundin petroleum 10 prosent.