Skip to Content
no

Øker utvinningen med havbunnskompresjon på Gullfaks

mai 22, 2012, 09:59 CEST
Bilde

 

Teknologien gir  22 millioner fat oljeekvivalenter ekstra fra Gullfaks Sør Brent-reservoaret. Partnerne skal investere om lag tre milliarder kroner i teknologiprosjektet som etter planen skal være ferdig høsten 2015.

– Innovasjon og teknologiutvikling er nøkkelen til økt utvinning og forlenget levetid for feltene på norsk sokkel. Utvikling av undervannskompresjon og -prosessering er en sentral del av Statoil’s teknologistrategi for langsiktig produksjonsvekst, sier Margareth Øvrum, konserndirektør  for Teknologi, prosjekter og boring.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør  for Teknologi, prosjekter og boring.

Gullfaks-prosjektet er det andre store prosjektet for gasskompresjon på havbunnen som er besluttet gjennomført av Statoil. I april i år ble plan og utbygging for Åsgard  havbunnskompresjon godkjent av Stortinget. Begge skal stå ferdig  i 2015.

Statoil gjør også teknologikvalifisering for Shell på et tredje prosjekt som ikke er besluttet gjennomført, Ormen Lange pilot. Det er gode synergier mellom de ulike prosjektene.

Havbunns gasskompresjon er et viktig steg på veien mot ambisjonen om å ha på plass elementene for en såkalt undervannsfabrikk. Prosessering på havbunnen er en nøkkel for å få tilgang til ressurser i arktiske områder og steder på dypt vann.

Øker utvinningen

For Gullfaks-feltet betyr investeringsbeslutningen at platåproduksjonen kan holdes lengre.

Bilde

Jannicke Nilsson, direktør for operasjoner Nordsjøen Vest.

Rundt 2015 reduseres det naturlige trykket i Brent-reservoaret på Gullfaks Sør. Derfor er det nødvendig med kompresjon for å opprettholde platåproduksjonen.

– Det betyr mye for Gullfaks-feltet at vi satser på havbunns gasskompresjon. Teknologien kombinert med konvensjonell lavtrykksproduksjon i en senere fase gjør at utvinningsgraden av gass fra Gullfaks Sør Brent kan økes fra 62 til 74 prosent, sier Jannicke Nilsson, direktør for operasjoner Nordsjøen Vest.

Løsning for flere felt

Teknologien som skal brukes er en typisk løsning som kan brukes for små og mellomstore felt på grunn av kompressorstørrelsen.

Konseptet kan benyttes både på nye og eksisterende felt og Statoil jobber med å identifisere flere potensielle kandidater.

Fakta

  • Den tekniske løsningen består av to våtgasskompressorer på 5 megawatt hver som settes i en havbunnsramme på 135 meters dyp. Disse kobles opp mot eksisterende brønnrammer og rørsystem 15 km fra Gullfaks C.
  • Kraft og styringsmoduler vil bli integrert på Gullfaks C-plattformen.
  • Framo Engineering er tildelt kontrakten for ingeniørtjenester, anskaffelser og bygging (EPC) av kompressorstasjonen inkludert kraft og kontrollsystemer topside på Gullfaks C
  • Nexans er tildelt kontrakten for ingeniørtjenester, anskaffelser og bygging (EPC) av 16 km kraft- og kontrollkabel fra Gullfaks C til havbunn kompressorstasjonen