Skip to content

Betydelig gass-/kondensatfunn i Nordsjøen

juli 2, 2012, 09:31 CEST

 

Bilde

Den oppjekkbare riggen Maersk Gallant. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil)

Letebrønn 2/4-21, boret av den oppjekkbare riggen Maersk Gallant i utvinningstillatelse 146 og 333, har påvist en gass-/kondensatkolonne på 48 meter i hovedbrønn 2/4-21 og en ytterligere gass-/kondensatkolonne på 70 meter i sidesteg 2/4-21A. Statoil anslår de samlede volumene i King Lear til mellom 70 og 200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

- Statoil har tidligere definert King Lear som et prospekt med stort potensial. Boreresultatene bekrefter våre forventninger og viser igjen at norsk sokkel leverer fat av høy verdi, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Datainnsamlingen fullføres nå i sidesteget. Ettersom King Lear er en brønn med høyt trykk og høy temperatur, er det lagt spesiell vekt på sikre boreoperasjoner. 

King Lear-funnet er en viktig bidragsyter til Statoils konsernstrategi om å revitalisere norsk sokkel med fat av høy verdi.

- King Lear ligger omkring 20 kilometer nord for Ekofisk–feltet. Det er oppmuntrende å se at det fremdeles kan gjøres store funn på den mest modne delen av norsk sokkel, like i nærheten av der det første drivverdige oljefunnet i Norge ble gjort, sier Haatvedt.

- Dette styrker troen vår på letepotensialet på norsk sokkel. Ikke bare har norsk sokkel en stolt fortid, men også en spennende framtid, tilføyer hun.

Statoil vil planlegge avgrensningsboring for funnet, samt leteboring på andre interessante prospekter i lisensene. 

Framover vil Statoil som operatør arbeide med å finne den optimale utbyggingsløsningen for King Lear og vurdere om funnet bør bygges ut som et selvstendig felt, eller knyttes opp mot infrastruktur i området. Området, som normalt anses som en oljeprovins, kan på bakgrunn av dette funnet og andre gassressurser danne grunnlag for en framtidig gassutbygging. 

Brønn 2/4-21 og 2/4-21 A er den ellevte og tolvte brønnen boret i utvinningstillatelse PL146. Brønn 2/4-21 ble boret til et vertikalt dyp av 5.344 meter under havoverflaten på 67 meters havdyp, mens brønn 2/4-21 A ble boret til et vertikalt dyp på 5.237 meter under havoverflaten.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse PL146 og PL333 med en eierandel på 77,8 %. Partneren Total E&P Norge har en eierandel på 22,2 %.

King Lear-funnet er det åttende “high-impact*”-funnet som Statoil har gjort de siste 15 månedene. De andre storfunnene er Zafarani og Lavani i Tanzania, Skrugard og Havis i Baretshavet, Johan Sverdrup (tidligere Aldous/Avaldsnes) i Nordsjøen, og Peregrino Sør og Pão de Açúcar (der Statoil ikke er operatør) i Brasil.

* High impact = mer enn 250 millioner fat oljeekvivalenter totalt, eller Statoil-andel på mer enn 100 millioner fat oljeekvivalenter.

Bilde


 

Downloads