Skip to content

CHC Helikopter Service AS vinner kontrakter i Norskehavet

juli 23, 2012, 11:03 CEST
Bilde

Helikoptrene er av typen Sikorsky S92 (bildet), Eurocopter EC225 og Eurocopter L1. (Foto: CHC Helikopter Service AS)

Statoil skal ha fire tilbringerhelikoptre i Kristiansund, to i Brønnøysund, ett søk- og redningshelikopter på Heidrun samt et erstatningshelikopter for redningshelikopteret, i utgangspunktet stasjonert i Brønnøysund.

Kristiansund-kontrakten er på fem år og sju måneder, med oppstart 1. juli 2014. Varigheten på kontraktene i Brønnøysund og Heidrun er fem år og begynner 1. februar 2015. Alle tre kontraktene har opsjoner på inntil tre års forlengelse.

Bilde

Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

– Vi har et høyt aktivitetsnivå i Norskehavet. Disse kontraktene bidrar til å gjøre oss robuste til å møte behovene for helikoptertjenester i området framover, sier Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

– Statoil valgte å dele helikopteraktiviteten i Norskehavet inn i tre kontrakter for å sikre full konkurranse. Det lyktes vi med. Dagens leverandør, CHC Helikopter Service, vant konkurransen på alle tre kontraktene. Det har gjort det mulig å oppnå stordriftsfordeler i form av kostnadsreduksjoner og fremtidig fleksibilitet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Statoil har sikret seg retten til å justere antall helikoptre i løpet av kontraktsperioden. I tillegg er Statoil og CHC Helikopter Service enige om at Statoil skal ha fleksibilitet til å flytte helikoptre mellom basene, både i regionen, i resten av landet og eventuelt internasjonalt.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Kontraktene har en samlet estimert kontraktsverdi på ca. 5 milliarder norske kroner, inklusiv opsjoner på forlengelse og utvidelse av kontraktene. Muligheten for utvidelse sikrer helikopterressurser for eventuelle nye plattformer i regionen.

Tildelingen er en av de største sivile helikoptertildelinger som er gjort på verdensbasis.

Fire av helikoptrene er av typen Sikorsky S92. Tre er Eurocopter EC225 og ett er Eurocopter L1. Sistnevnte er søk- og redningshelikopter, og er samme type som brukes på Heidrun i dag. Alle helikoptrene vil bli oppgradert til å møte nyeste standard før kontraktene starter opp.

Statoil har flygninger fra seks baser i Norge: Sola, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Det er søk- og redningshelikopter stasjonert offshore på Oseberg, Statfjord B og Heidrun.

Flygningene fra Kristiansund skal blant annet være til Heidrun, Åsgard A, B og C, Kristin og Njord. Fra Brønnøysund skal det blant annet være flygninger til Norne. I tillegg kommer boreriggene som til en hver tid måtte være i området.