Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

august 16, 2012, 08:28 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 149,70 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.812.514 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12