Skip to Content
no

Nytt oljefunn på Utsirahøyden

august 27, 2012, 08:30 CEST
Bilde

Boreriggen Ocean Vanguard. (Foto: Harald Pettersen)

Letebrønn 16/2-12, som er boret av boreriggen Ocean Vanguard, har påvist en 35 meter høy oljekolonne i jura bergarter i et reservoar av høy kvalitet. Statoil anslår volumene i Geitungen til å være på mellom 140 og 270 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (oe).

Olje ble også påvist i grunnfjellsbergarter. Dette betraktes som en mulig oppside i forbindelse med utviklingen av området/funnet.

Bilde

Gro Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

– Et nytt oljefunn i Johan Sverdrup-området i den modne delen av Nordsjøen, styrker Statoils tro på letepotensialet på norsk sokkel. Det viser også at vi leverer på vår strategi om å revitalisere norsk sokkel ved å finne nye, verdifulle ressurser, sier Gro Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Geitungen ble boret om lag tre kilometer nord for Johan Sverdrup-funnet og var på forhånd definert som et eget prospekt i utvinningstillatelse PL265. Brønndata indikerer at det sannsynligvis er kommunikasjon mellom de to funnene.

– Geitungen-funnet vil være en del av utviklingsarbeidet for Johan Sverdrup-feltet. Funnet må derfor sees i sammenheng med det pågående avgrensningsarbeidet på Johan Sverdrup for å snevre inn volumspennet og redusere usikkerheten, sier Øivind Reinertsen, Statoils direktør for Johan Sverdrup feltutvikling.

Bilde

Øivind Reinertsen, Statoils direktør for Johan Sverdrup feltutvikling.

Det pågår et omfattende avgrensningsprogram i Johan Sverdrup-funnet, både i PL265 der Statoil er operatør, og i PL501 der Lundin er operatør. Statoil som pre-unit operatør forventer å  formidle et volumspenn for Johan Sverdrup pre-unit på et senere tidspunkt.

– Statoil har som mål å realisere det fulle potensialet i Utsirahøyden-området. I TFO 2011* sikret vi oss nytt og lovende areal både nord og sør for Johan Sverdrup. Vi arbeider nå med å forbedre den seismiske avbildningen av større Utsira-området, og vi har ambisiøse boreplaner med om lag 8-12 brønner i perioden 2012-2014, sier Haatvedt.

Etter at brønn 16/2-12 er ferdig vil boreriggen Ocean Vanguard gå til Johan Sverdrup for å bore to avgrensningsbrønner i den sentrale og den sørlige delen av PL265.

Brønn 16/2-12 er den åttende brønnen i PL265. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2045 meter under havoverflaten på 115 meters havdyp.

Statoil er operatør for PL265 med en eierandel på 40 prosent. Partnerne i lisensen er Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent) og Lundin Norway AS (10 prosent).

 (*) TFO = Tildeling i forhåndsdefinerte områder

Bilde

Downloads