Skip to content

Investerer i teknologiselskaper

august 27, 2012, 16:39 CEST
Bilde

I 14 av selskapene vi er inne på eiersiden av, har vi allerede tatt i bruk eller har planer om å bruke teknologien direkte i våre operasjoner og prosjekter.

– Vi investerer i og hjelper med å utvikle selskaper i tidlig fase for å modne frem teknologi som vi i Statoil og andre aktører trenger for å løse fremtidens utfordringer. Selskapene får hjelp til å bygge seg opp og kommersialisere teknologien, og får sin gevinst ved å utvikle og pilotere sin teknologi, sier Siri Espedal Kindem, Statoils teknologidirektør.

Bilde

Siri Espedal Kindem, Statoils teknologidirektør.

Teknologi og innovasjon er nøkkelen for at Statoil skal nå ambisjonen om produksjon på 2,5 millioner fat oljeekvivalenter daglig etter 2020. Statoil har i sin teknologistrategi har pekt ut fire områder som spesielt viktige: seismisk avbildning, økt utvinning og reservoarkarakterisering, undervannsteknologi, og boring og brønn, samt teknologi som adressere miljø, sikkerhet og klimautfordringene.

Kommersialiserer teknologi

Etter en periode der en ekstern aktør forvaltet deler av Statoils investeringer i nye teknologiselskaper, har Statoil igjen tatt en mer aktiv rolle. Siden i fjor har majoriteten av porteføljen blitt forvaltet av selskapet selv.

– Bakgrunnen for dette er at vi ønsker et tett og godt samspill med brukerne av teknologien internt i Statoil. Jeg mener at vi har fått til en god kobling mellom oss som investorenhet, og brukerne av teknologi, til fordel både for selskapene vi investerer i og Statoil, sier Richard Erskine som leder Statoil Technology Invest.

I forbindelse med tilbakeføringen av forvaltningsansvaret har Statoil Technology Invest også foretatt en rasjonalisering av porteføljen. Det er gjennomført tre selskapsinvesteringer og tre salg hittil i år, og sammen med ledelse i selskapene, og med andre eiere, er det tatt initiativ til en rekke strategiske endringer som gir positive resultater i porteføljeselskapene.

Bilde

Richard Erskine, leder for Statoil Technology Invest.

De 11 høyest prioriterte selskapene har en årlig omsetning i 2011 på 380 millioner kroner, og forventet årlig vekst på opp mot 40 prosent i 2012.

Tidlig tilgang til ideene

Selv om hovedbegrunnelsen for investeringsvirksomheten ikke er høyest mulig finansiell avkastning viser Erskine likevel til at det kun investeres i selskaper hvor man kan forvente en kommersiell avkastning.

– For å få tidlig tilgang til de beste ideene og nye selskaper å investere i, er det også viktig for oss å sikre at gründere og entreprenører får en minst like bra, og helst bedre, finansiell oppside ved å jobbe sammen med Statoil Technology Invest sammenlignet med andre finansielle venture-aktører, sier Erskine.
Statoil Technology Invest samarbeider med en rekke venture- og investeringsmiljøer i Norge og internasjonalt, så vel som med corporate venture-selskapene til de internasjonale oljeselskapene.

– Statoil må løse nye teknologiske utfordringer for å lykkes med sin internasjonale satsing, og da er det viktig at vi er tidlig ute og finner riktig teknologi. Eksempel her er satsingen på US onshore og shale olje og gass, sier Erskine.

Bred teknologistøtte

Direkte eierskap er bare ett av de viktige virkemidlene Statoil har for å utvikle ny teknologi. Statoil Technology Invest har også ansvar for Statoil's LOOP program. I de over 20 årene LOOP-programmet har eksistert, har over 260 selskaper og teknologier blitt støttet, og mange av teknologiene er i dag i bruk i Statoil.

Gjennom LOOP-program støtter Statoil Technology Invest teknologiutvikling finansielt og kompetansemessig, uten å gå inn på eiersiden.

– Ofte ser vi at LOOP er den første kontakten med selskapet, og så kan vi utvide vårt engasjement ved å gå inn på eiersiden etter hvert. Typisk er vi inne og utvikler et selskap over en periode på rundt syv til ti år, sier Erskine.  

Statoil er også en av de største private investorer i de ledende såkornfondene Sarsia Seed, Såkorn Invest II, Proventure Seed, Alliance Venture Polaris og Norinnova Invest. Disse investerer aktivt i oppstartbedrifter innenfor olje, gass og fornybar energi, men også innenfor andre sektorer.  I tillegg til å være investor i såkornfondene, investerer vi også sammen med disse i en del oppstarts bedrifter.