Skip to Content
no

Statoil med fjernstyrt verdensrekord på Åsgard

september 13, 2012, 11:29 CEST

Installasjonen (hot tap) er den første som er utført i forbindelse med forberedelsene for Åsgard havbunns gasskompresjon i Norskehavet, og er derfor en milepæl for prosjektet.

Koblingspunktet ble sveiset på produksjonsrøret til Åsgard B-plattformen på 265 meters dyp.

Bilde

Kjell Edvard Apeland, prosjektleder for fjernstyrt hot tap-utvikling i Statoil og leder for operasjonen på Åsgard-feltet.

(Foto: Rune Solheim)

Etter ti dager på feltet kunne teamet for hot-tap operasjonen om bord på det Technip-eide fartøyet Skandi Arctic konstatere at de hadde lykkes med den banebrytende operasjonen.

– For en subseaingeniør kan dette kan sammenliknes med det å lande på Mars, sier Kjell Edvard Apeland. Han er prosjektleder for fjernstyrt hot tap-utvikling i Statoil og leder for operasjonen på Åsgard-feltet.

Enkelt forklart består en fjernstyrt hot tap-operasjon av at en robot sveiser et T-stykke på røret mens det strømmer gass gjennom det. Når det er gjort, vil en fjernstyrt boremaskin bore hull i det produserende røret mens trykk og produksjon gjennom røret forblir upåvirket.

– Når kompressormodulen og manifolden for Åsgard havbunnskompresjon skal installeres neste år, kobler vi på røret fra disse til hot-tap tilkoblingspunktet, sier Apeland.

Åsgard havbunns kompresjonsprosjekt skal realiseres i 2015 som det første i verden av sitt slag. Kompressorer installeres på havbunnen i stedet for på plattform. Dette øker utvinningen fra reservoarene Mikkel og Midgard med rundt 280 millioner fat oljeekvivalenter.

Store besparelser

Hot tap-teknologien er et teknologisk gjennombrudd og en døråpner for å utvikle marginale felt og forlenge levetid på andre felt. Det at man kan koble seg til hvor som helst på en rørledning uten å stanse produksjonen, gir stor fleksibilitet og store gevinster.

Bilde

Torstein Vinterstø, porteføljeleder for havbunns kompresjonsprosjekter i Statoil. (Foto: Anette Westgård)

– Siden vi skal koble en ny kompressorstasjon på havbunnen opp mot et eksisterende rørledningssystem på Åsgard, er hot tap-teknologien veldig gunstig å bruke for ikke å forstyrre produksjonen, sier Torstein Vinterstø, porteføljeleder for havbunns kompresjonsprosjekter i Statoil.

– Gevinsten på Åsgard er målt i forhold til hva det ville kostet å gjøre tilsvarende operasjon ved å stenge ned produksjonen i røret man jobbet på. Dette ville også tatt mye lengre tid enn de ti dagene vi nå brukte, sier han.

Egenutviklet teknologi

Metoden er utviklet av Statoil og det finnes ingen tilsvarende teknologi.

Arbeidet med å utvikle teknologien startet i 1999. Den er utviklet i Statoils rørteknologi-miljø på Killingøy utenfor Haugesund.  Her er Statoils ekspertise innenfor tilknytning og reparasjon av rørledninger samlet.

Et åpent og godt samarbeid med våre nøkkelleverandører har vært avgjørende for å få dette til.

Hot tap-teknologien er tidligere godt uttestet av Statoil med gode resultater. Fjernstyrt hot-tap er tidligere utført på Tampen Link på Statfjord-feltet i Nordsjøen og på Ormen Lange-feltet i Norskehavet, men da var T-stykket montert på gassrøret på forhånd.

Bilde

Illustrasjon: Åsgard havbunns gasskompresjon.