Skip to Content
no

Valg til Statoils styre 

september 14, 2012, 15:33 CEST
Styrevalget er gjort med virkning fra 15. september 2012.

Alle kandidatene ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Informasjon om Statoils styremedlemmer er tilgjengelig på www.statoil.com/styret 

Kontaktpersoner:

Investor relations 
Hilde Merete Nafstad, direktør, Investor relations
Tlf. +47 957 83 911

Media
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør
Tlf. +47 977 55 622

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12