Skip to content

Bygger Norges største forskningssenter for økt utvinning

september 24, 2012, 17:58 CEST
Bilde

Olje og energiminister Ola Borten Moe legger ned en kjerneprøve i grunnen hvor det nye IOR forskningsenteret til Statoil i Trondheim skal bygges. (Foto: Geir Otto Johansen/NTB SCANPIX)


Olje- og energiminister Ola Borten Moe og konsernsjef Helge Lund markerte i dag byggestart på Statoils forskningssenter i Trondheim.

Senteret, som vil koste rundt 240 millioner kroner, skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2013.

– Dette senteret blir unikt. Statoil er verdensledende på økt utvinning, og i 2011 passerte Statoil for første gang en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 50 prosent fra våre oljefelter på norsk sokkel. Dette forskningssenteret står helt sentralt når vi skal realisere ambisjonen om 60 prosent, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

I dag markerte han sammen med olje- og energiminister Ola Borten Moe byggestart av forskningssenteret.

Det nye forskningssenteret skal støtte selskapet med ny teknologi og nye utvinningsmetoder som bidrar til å maksimere produksjonen på feltene Statoil er operatør på eller partner i – på norsk sokkel og internasjonalt.

Senteret bygges i tilknytning til Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim og vil bestå av fire etasjer som prioriterer teknologiområder som boring og brønn, reservoarkartlegging og avanserte injeksjonsteknikker.

Hjertet i det rundt 2700 kvadratmeter store senteret være en industriell CT-skanner som er 100 ganger kraftigere enn en medisinsk CT-skanner.

– Vi har allerede en rekke aktiviteter på forskningssenteret for å utvikle nye teknologier, men ved å samle alle aktivitetene ett sted, få tilgang til verdens mest avanserte CT-scannere og spesialdesigne laboratorier øremerket for økt utvinning, etablerer vi et kraftsenter som gjør det mulig å maksimere verdiskapningen, sier forskningsdirektør Karl Johnny Hersvik.

På verdensbasis utvinnes omtrent 35 prosent av oljen. Norsk sokkel sett under ett, har en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 47 prosent. Statoil oppnådde i 2011 en utvinningsgrad på 50 prosent på sine oljefelter.

Det er nesten en prosent mer enn året før, og utgjør 327 millioner fat olje, eller mer enn 200 milliarder kroner i nye verdier med en antatt oljepris på 100 dollar fatet.

Over 3000 mennesker i Statoil jobber med 300 aktiviteter knyttet til økt utvinning hver eneste dag. Det viktigste bidraget til økt utvinning er boring av nye brønner og vedlikehold av eksisterende brønner. Jo flere brønner, jo større deler av oljereservoarene vil man nå. Riggkapasiteten på norsk sokkel er begrenset.

Derfor har Statoil tatt flere viktige grep for å utvide riggkapasiteten ved å lansere tre helt nye riggkategorier for bruk på norsk sokkel. I tillegg er det sentralt å forstå hva som skjer i reservoarene.

– Omtrent halvparten av vår forskningsinnsats på NOK 2,8 milliarder dreier seg om å teste og utvikle teknologi som gjør det mulig å øke utvinningen. Utfordringen er å kunne forstå hvilke teknologier som er mest effektive, og hvorfor de ulike teknologiene fungerer som de gjør. Med dette senteret får vi mulighet til å etterligne det som skjer i reservoarene, noe som gir oss unik kunnskap om hvilke teknologier som fungerer best, sier Hersvik.

I tillegg til å øke utvinningsgraden, vil senteret bidra til å redusere kostnader og påvirkning på miljøet.

– Norske myndigheter har vært en pådriver for å oppnå økt utvinning gjennom rammevilkår og insentiver som stimulerer til forskning og teknologiutvikling. Dette har bidratt til at oljeselskaper og leverandørindustri blir kreative og opptatt av å forvalte ressursene på beste måte, sier Helge Lund.

For mer informasjon:
Knut Rostad, informasjonssjef Statoil Forskning og utvikling:
Tel: 90548990, e-post: knuros@statoil.com