Skip to content

Resultat for tredje kvartal 2012 

oktober 26, 2012, 08:30 CEST
Bilde

 - Statoil leverte solide finansielle resultater i tredje kvartal. Gjennom opptrapping på nye felt har vi så langt i år økt produksjonen med 10 % i forhold til samme periode i fjor og med 8 % sammenlignet med gjennomsnittet for 2011. Dette er i samsvar med våre planer. Driften er solid og vi har gjennomført et omfattende program for planlagte revisjonsstanser. Vi er i rute og vår guiding for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Så langt i 2012 har Statoil økt kontantstrømmen fra underliggende operasjoner med 12 % til 188 milliarder kroner. I årets første ni måneder har vellykkede leteaktiviteter tilført større volumer til Statoils ressursbase enn i hele 2011.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund under presentasjonen av tredjekvartal 2012.

(Foto: Ole Jørgen Bratland /Statoil)

- Med nye funn, investeringer for økt utvinning på norsk sokkel, og fortsatt vekst i vår internasjonale produksjon, opprettholder vi fremdriften i realiseringen av vår strategi for vekst mot 2020.

Statoils justerte driftsresultat på 40 milliarder kroner var 7 % lavere enn i samme periode i fjor. Selskapet økte gassalget og realiserte høyere gasspriser. Høyere letekostnader og forventet nedgang i væskevolumene mer enn oppveide inntektsøkningen.

Statoil har styrket sin finansielle posisjon ytterligere, og selskapet har nå 85 milliarder kroner i likvide midler. Endringer i porteføljen har bidratt med 29 milliarder kroner i inntekter fra salg av eiendeler og virksomhet så langt i år.

- Denne ukens avtale med Wintershall gir en mer fokusert portefølje, konsoliderer vår posisjon som den største aktøren på Utsirahøyden, styrker Statoils finansielle fleksibilitet og synliggjør verdien av våre posisjoner på norsk sokkel, sier Lund.

Som følge av salgene av eiendeler på norsk sokkel, forventer Statoil at produksjonen i 2013 vil være lavere enn i 2012. Selskapet er imidlertid fortsatt i rute til en gjennomsnittlig årlig vekst på 2 til 3 % fra 2012 til 2016 og en produksjon på mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,9 i tredje kvartal 2012, sammenlignet med 1,1 i tredje kvartal 2011.

Egenproduksjonen var 1,811 millioner foe per dag i tredje kvartal 2012, en økning på 3 % fra 1,764 millioner foe per dag i samme periode i 2011.

Justert driftsresultat var på 40,0 milliarder kroner i tredje kvartal 2012, en nedgang på 7 % fra 43,1 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor.

Justert driftsresultat etter skatt var på 11,9 milliarder kroner, sammenlignet med 11,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2011.

Resultatet var på 14,5 milliarder kroner i tredje kvartal, en økning på 47 % fra 9,9 milliarder kroner i samme periode i 2011.

Viktige hendelser siden andre kvartal:

Fortsatt verdiskapning gjennom porteføljeforvaltning og revitalisering av norsk sokkel med tilførsel av fat med høy verdi: Inngått avtale med Wintershall om salg av Brage-lisensen, nedsalg på Gjøa og Vega, og kjøp av andeler i Edvard Grieg-lisensen, forutsatt godkjennelse fra myndighetene. Avtalt vederlag er 1,45 milliarder USD. Inngått strategisk samarbeid med Wintershall og BASF om utvikling av ny kompetanse og teknologi for økt oljeutvinning (IOR).

Teknologianvendelse for økt utvinning: Godkjent fire IOR-prosjekter på norsk sokkel, startet bygging av norsk IOR-senter og annonsert en utvinningsrate på norsk sokkel på 50 %.

Utvikle et ledende globalt leteselskap: Økt ressursene på Johan Sverdrup-feltet gjennom Geitungen-funnet, bekreftet potensialet i oljefunnet på Peregrino South, inngått avtaler med Rosneft om leting på russisk sokkel, og kunngjort et ni-brønners boreprogram for 2013 i den norske delen av Barentshavet.

Øke innenfor ukonvensjonelle ressurser og sikre strategiske midtstrømsposisjoner: Startet jernbanetransport av råolje fra Bakken i Nord-Dakota (USA) til markedene, for å øke oljens verdi betydelig.

Bruk av olje- og gasskompetanse for å åpne nye muligheter innen fornybar energi:  Åpnet havvindparken Sheringham Shoal, og kjøpt en 70 % andel i havvindpark-prosjektet Dudgeon i Storbritannia.

Kontaktpersoner:
Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR +1 203 570 2524 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 977 55 622 (mobil)

Downloads