Skip to content

Skade på ballasttank på Floatel Superior

november 7, 2012, 10:21 CET
Bilde

Njord A-plattformen og Floatel Superior i Norskehavet.

Det er 374 om bord i boligplattformen som ligger ved Njord A-plattformen. Personellet har mønstret til livbåtene, og evakuering med helikopter er i gang. 

Det er identifisert hull i en ballasttank på riggen. Vannlekkasjen bidro til slagside på 3-4 grader som raskt ble rettet opp og stabiliteten ble reetablert. Boligplattformen var koblet fra Njord-plattformen da hendelsen oppsto.

Statoils beredskapsorganisasjon er mobilisert. Det blir etablert mottak av personell i Kristiansund. Det er mobilisert seks helikoptre og et beredskapsfartøy for å bistå riggen. I tillegg vil det bli sendt ut et ankerhåndteringsfartøy for inspeksjon av skaden. Riggen vil etter hvert bli tatt til land.

Njord A har revisjonsstans med oppgradering av prosessanlegget og andre prosjekter. Det er derfor ingen prosessering eller boring på plattformen.

Floatel Superior drives av selskapet Floatel International.

 

Downloads