Skip to Content
no

Statoil godt posisjonert i et endret energimarked

november 19, 2012, 07:01 CET
Statoil mener det er nødvendig med sterkere internasjonale virkemidler for å få de globale utslippene av klimagasser ned.

- Det er ikke likegyldig hvilke ressurser som bygges ut for at vi skal kunne møte også klimautfordringene. Å la være å bygge ut mer olje og gass i Norge vil være skadelig for klimaet. To tredjedeler av de kjente fossile ressursene er kull, og utslippene forbundet med kull er vesentlig høyere enn for olje og gass. En global høy pris på utslipp av klimagasser vil bidra til at de riktige ressursene bygges ut, at gass vinner frem på bekostning av kull, og til økt energieffektivitet både i produksjon og forbruk, sier Lund.

Bilde

– Å la være å bygge ut mer olje og gass i Norge vil være skadelig for klimaet, sier konsernsjef Helge Lund. (Foto: Øyvind Hagen)

IEA varsler i World Energy Outlook 2012 at de forventer at den globale etterspørselen etter energi vil øke med mer enn en tredjedel frem til 2035. 60 prosent av veksten vil komme i Kina, India og Midtøsten, mens veksten i OECD landene vil være begrenset.

- Den globale middelklassen forventes å øke med 3 milliarder mennesker til cirka 5 milliarder mennesker i løpet av de neste 20 årene. Denne positive utviklingen er blant annet mulig på grunn av at flere får tilgang til energi og gjennom det en økt levestandard, sier Helge Lund.

Olje og gass vil utgjøre en vesentlig del av verdens energiforsyning i overskuelig fremtid. Med naturlig nedgang i produksjon fra eksisterende felter må nye ressurser finnes og bygges ut for å dekke det voksende behovet. Innen 2035 må ny kapasitet tilsvarende 50 millioner fat olje per dag og 1.500 milliarder kubikkmeter gass per år bygges ut for å dekke behovet i IEAs 2-gradersscenario (450 scenariet). Dette tilsvarer 5 ganger Saudi Arabias oljeproduksjon og 15 ganger norsk gassproduksjon.

- Det viktigste industrien kan gjøre er å investere i kompetanse og teknologi. Statoil vil fortsette å investere for å opprettholde vår lederposisjon på energieffektiv produksjon, sier Lund.

Blant temaene på konferansen er hvordan utviklingen innenfor skifergass og –olje i Nord Amerika på kort tid har transformert de globale energimarkedene.

- Det vi ser nå i Nord Amerika er en energirevolusjon som har bidratt til økt energisikkerhet, redusert import, nye jobber, økonomisk vekst og reduserte CO2 utslipp. Denne utviklingen er positiv, og Statoil posisjonerte seg tidlig i noen av de mest attraktive områdene, sier Helge Lund.

I samarbeid med Olje- og energidepartementet (OED) og Det internasjonale energibyrået (IEA), arrangerer Statoil i dag den årlige Høstkonferansen og presentasjonen av World Energy Outlook (WEO) 2012.

Dr. Fatih Birol, sjefsøkonom ved IEA, vil sammen med olje- og energiminister Ola Borten Moe, professor Richard G. Newell ved Duke University og konsernsjef Helge Lund i Statoil innlede på konferansen.