Skip to Content
no

Etablerer basetjenester for Åsgard i Kristiansund

desember 5, 2012, 15:57 CET
Bilde

(Illustrasjon: Studio Kristiansund AS)Statoil planlegger installering av kompressorer og tilhørende havbunnsutstyr på Åsgardfeltet høsten 2014, med oppstart året etter. 

- Når vi nå går «subsea» med dette prosessutstyret må vi ta vedlikeholdet til land i form av utskiftbare moduler.  Bygningsmasse og infrastruktur blir tilpasset dette formålet, sier Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgard  i Utvikling og produksjon Norge.

Bilde

Signering av direktør Vestbase AS Alf Dahl og produksjonsdirektør Åsgard Astrid Jørgenvåg.(Foto: Sverre Kojedal/Statoil)

Åsgard havbunns kompressorsystemet skal drives og vedlikeholdes på en måte som gir høyest mulig regularitet for Åsgard feltet. Basen må derfor være utstyrt og klar for rask og effektiv respons. Et tredje kompressortog med tilhørende moduler, utstyr og verktøy vil bli lagret på basen for hurtig utskipning ved behov.

Ringvirkninger
- Åsgard havbunns gasskompresjon representerer en ny teknologisk tidsalder, og utbyggingen gir muligheter for store ringvirkninger i form av aktivitet og kompetanse-
oppbygging knyttet til basevirksomheten. Dette kan føre til etablering og fremvekst av industri både lokalt i Kristiansund og regionalt, sier Jørgensvåg.

Den langsiktige avtalen med Vestbase AS innebærer tilrettelegging av bygg, arealer og infrastruktur, samt operative tjenester i forbindelse med håndtering, rengjøring, lagring, service og testing av havbunnsutstyr tilknyttet Åsgard havbunns gasskompresjon.

Styrker Kristiansund
- Dette er en betydelig styrking av Kristiansund som subseasenter for Norskehavet. Det er den meste omfattende samarbeidsavtalen Vestbase har inngått med Statoil, sier Jørgenvåg.

Hun mener at Åsgard havbunns gasskompresjon representerer et nytt kvantesprang innen undersjøisk teknologi med trykkstøtte i form av kompresjon installert på havbunnen. Teknologien vil støtte opp omStatoils satsing på økt utvinning fra selskapets olje- og gassfelt.

Samarbeidsavtalen mellom Statoil og Vestbase AS inkluderer bygging av tre nye spesialbygg, ett verksted, en lagerhall med kontorer og en vaskehall. Byggene er spesielt konstruert for innvendig håndtering av tungt utstyr med komponenter opp til 400 tonn. Takhøyden vil være om lag 40 meter, og portåpningen 25 meter. Byggene vil bli plassert i basens østlige område. Tilgjengelighet til dypvannskai, transportutstyr, tungløftkran og personell vil også være en del av innholdet i Vestbase AS sin leveranse.


Teksten til denne saken ble oppdatert 5. desember kl. 18.08.