Skip to Content
no

Seismikkabler på havbunnen skal gi mer olje

desember 13, 2012, 08:53 CET
Bilde

Mens kabler som taues på havoverflaten beveger seg med vind, bølger og strøm, ligger permanente kabler stabilt og gir derfor et mer nøyaktig bilde av undergrunnen.

Snorre og Grane er to oljefelt med store gjenværende reserver. Nå skal nær 700 kilometer med seismiske kabler legges i grøfter på havbunnen på de to feltene.

Dette dekker et område på totalt omlag 240 kvadratkilometer (190 på Snorre, 50 på Grane) . Til sammen blir dette  verdens største seismikkprosjekt av denne typen.

Dette vil gi hyppigere og bedre seismiske bilder av endringer i reservoarene, og mer kunnskap om  reservoaret gir mer olje. Med dagens oljepris, regner vi med å ta ut ekstra olje verdt 19 milliarder kroner på de to feltene.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel

– Bedre seismikk er  sentralt i selskapets strategi for økt utvinning. Dette er et svært viktig prosjekt for Statoil, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel.

Statoil tar i dag ut 50 prosent av oljen fra feltene vi opererer på norsk sokkel. Gjennomsnittet i verden er 35 prosent. Hver ekstra prosent vi tar ut ekstra fra våre felt utgjør en verdi på 200 milliarder kroner med dagens oljepris.

– Statoil er verdensledende i økt oljeutvinning. Denne teknologien er et viktig bidrag til å nå vår ambisjon om å øke utvinningsgraden for olje til 60 prosent fra feltene våre på norsk sokkel, sier Michelsen.  

Bedre bilder og bedre forståelse

Ved vanlig seismikkinnsamling taues lyttekabler etter en båt som sender ut et lydsignal. PRM-teknologien  går ut på at lyttekablene graves ned i  på havbunnen permanent.

Når vi ønsker å samle inn seismikk, sendes et fartøy med signalkilde over feltet. Kablene på havbunnen registrerer signalene og sender dem til plattformen og til land der de tolkes.

Bilde

Bjørn Kåre Viken, fungerende leder for Technology Excellence i Statoil

– Dette gir oss et bilde over endringene i reservoarene over tid, noe som er viktig for  å plassere brønnene bedre for å få mest mulig ut av feltet. Vi har lang erfaring med  å monitorere olje- og gassreservoarene, men dette er første gang Statoil tar i bruk permanente systemer, sier Bjørn Kåre Viken, fungerende leder for Technology Excellence i Statoil.

Kontrakter

Kablene leveres av det amerikanske selskapet Geospace Technologies. Kontrakten har en verdi på 900 millioner kroner.

DeepOcean skal installere kablene på Snorre og Reef Subsea Norway A/S skal installere kablene på Grane.

Disse kontraktene har en samlet verdi på rundt 700 millioner kroner. Installasjonsarbeidet starter i 2013 på snorre og i 2014 på Grane.