Skip to Content
no

Investeringsbeslutning for Mariner-prosjektet

desember 21, 2012, 10:38 CET
Bilde

Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene.

– Statoil har omfattende erfaring fra tungoljefelt på norsk og brasiliansk sokkel. Mariner-feltet ble funnet i 1981, og Statoil gikk inn i lisensen som operatør i 2007 med mål om å lykkes med å endelig kunne utvinne disse ressursene. Vi er glade for at vi nå kan ta en investeringsbeslutning for lønnsom utbygging av Mariner-feltet, sier Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Statoil.

– Mariner-prosjektet passer godt inn i Statoils strategi. Vi er verdens største operatør til havs, og vi har en portefølje av attraktive prosjekter i noen av de mest rikholdige bassengene i verden. Nordsjøen er et kjerneområde for Statoil, og vi ser fram til å spille en ledende rolle i videreutviklingen av også den britiske delen av dette bassenget, legger han til.

Bilde

Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Statoil.

Med forbehold om endelig godkjenning av feltutbyggingsplanen fra britiske myndigheter, regner Statoil med å starte produksjonen fra Mariner i 2017. Feltets levetid er anslått til 30 år, med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat olje per dag i perioden 2017 til 2020.

I løpet av feltets levetid vil prosjektet skape et betydelig antall jobber og ringvirkninger for Storbritannia og Aberdeen-regionen.  Prosjektet ble positivt påvirket av den britiske regjerningens utvidelse av Ring Fence Expenditure Supplement (RFES) i skattesystemet i Storbritannia, og vil gi betydelige skatteinntekter for Storbritannia.  Driftsorganisasjon for Mariner-feltet legges til Aberdeen. Britisk leveranseandel blir betydelig, spesielt innen boring- og brønn-området og i driftsfasen.

– Dette prosjektet vil skape et betydelig antall jobber i Aberdeen-området med over 700 varige fulltidsstillinger. Av disse vil 200 være på driftskontoret i Aberdeen, og over 500 til havs. Vi har som mål å rekruttere de fleste lokalt, og vi vil starte med de første allerede tidlig i 2013, sier Bacher.

Mariner-feltet består av to grunne reservoarer, Maureen-formasjonen og sandsteinreservoaret Heimdal i Lista-formasjonen, med nærmere to milliarder fat tilstedeværende olje og anslåtte reserver på over 250 millioner fat olje. Begge formasjoner leverer tungolje med en API på mellom 12 og 14.

Bilde

Utbyggingen av tungoljeprosjektet vil kreve ny teknologi. Siden Mariner-feltet ble funnet i 1981 har det vært gjenstand for en rekke utbyggingsstudier av forskjellige operatører.

Statoil ble operatør for Mariner i 2007, og er, sammen med partnerne Alba Resources Limited, (et heleid datterselskap av Cairn Energy PLC) og JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited, det første selskapet som er klar til å legge fram et verdiskapende investeringsgrunnlag. Utbyggingsløsningen ivaretar hele kompleksiteten i dette feltet, med vekt på reservoarstyring, utvinningsgrad og prosjektutførelse.

Feltutbyggingen vil omfatte en produksjons-, bore- og boligplattform, med et stålunderstell, 50 aktive brønnslisser og en flytende lagerenhet (FSU) med kapasitet til 850.000 fat olje. I tillegg vil det bli brukt en oppjekkbar rigg de første 4–5 årene.

På grunn av lav strømningshastighet fra undergrunnen og tidlig vanninntrenging er det behov for mange brønner og en prosess som kan takle store væskemengder og olje-vann-oppløsninger. Alle produksjonsbrønnene vil ha egne sandskjermer og elektriske undervannspumper for løfting av oljen.

Kontraktstildelingen for ingeniørarbeid, anskaffelse og bygging (EPC) av stålunderstellet er tildelt Dragados Offshore S.A., som vil samarbeide med SNC Lavalin Ltd. om detaljprosjektering. Kontraktstildelingen for dekk er tildelt Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME), med britiske CB&I og Rig Design Services (RDS) som underleverandører for prosjektering.

Bilde

Anders Opedal, direktør for prosjekter i Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

En betydelig del av kontraktene gjelder anskaffelse og vil gi ringvirkninger for enda flere kvalifiserte underleverandører. Den anslåtte samlede kontraktsverdien er ca. 11,5 milliarder norske kroner, der mulige opsjoner ikke er medregnet. Kontraktstildelingene avhenger av endelig godkjenning av feltutviklingsplanen fra britiske myndigheter.

- Leverandørindustrien har vist stor interesse for Mariner-prosjektet. Valg av de rette leverandørene som kan levere innenfor budsjett og til rett tid, med rett kvalitet, har vært avgjørende for gjennomføring av utbyggingen, sier Anders Opedal, direktør for prosjekter i Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Statoil har tidligere tildelt kontrakt for tungløftoperasjoner til Saipem i Storbritannia. Kontrakten for flytende lagringsenhet (FSU) og borerigg (kategori J) tildeles i 2. kvartal 2013. Anbudsinvitasjon for stigerør, rørledninger, kontrollkabler, strømningsrør, kraftkabler og marine operasjoner sendes ut i desember, med planlagt kontraktstildeling i 2. kvartal 2013.

Etter at Statoil gikk inn i Mariner i 2007, har selskapet opparbeidet seg en ledende posisjon innen tungolje i området som operatør med en eierandel på 65,11 prosent i Mariner og en eierandel på 81,6 prosent i Bressay-feltet. Statoil planlegger å ta en endelig investeringsbeslutning for Bressay i 2013. Bruk av teknologi og kompetanse har økt verdien på området betraktelig.

Statoil er en svært viktig partner for å trygge energiforsyningen i Storbritannia, og selskapet har et bredt spekter av aktiviteter knyttet til energiproduksjon og -salg i Storbritannia. Statoil har et kontor som selger råolje i London, og er en betydelig leverandør av gass til det britiske markedet. I tillegg til å være operatør for Mariner- og Bressay-feltene, er Statoil partner i produksjonsfeltene Schiehallion, Jupiter og Alba, og har flere letelisenser i havet utenfor Storbritannia, inkludert olje- og gassfunnet Rosebank.

Statoil ble tildelt sju lisenser i den 27. lisensrunden, både i den britiske delen av Nordsjøen og den britiske delen av Shetland-bassenget. Sammen med Statkraft har Statoil bygd ut havvindparken Sheringham Shoal, og nylig overtok vi utbyggingen av havvindparken Dudgeon.

Statoil er også partner i utbyggingen av Doggerbank havvindpark. Statoils forretningsområde Global strategi og forretningsutvikling er basert i London, og Statoil har rundt 400 ansatte i Storbritannia.

Mariner-feltet ligger på den østlige Shetlandplattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 km øst for Shetlandsøyene.

Statoil kjøpte 44,44 prosent av Mariner fra Chevron i 2007, og overtok samtidig operatøransvaret. Statoil kjøpte ytterligere 20,6667 prosent av Mariner fra Nautical Petroleum i 2010. JX Nippoon Exploration and Production (UK) Ltd. (28,89 prosent) og Alba Resources Limited, (6%) are partners in Mariner. Alba Resources Limited are a wholly owned subsidiary of Cairn Energy PLC.