Skip to content

Strømstans på Oseberg feltsenter førte til gasslekkasje

mars 15, 2013, 15:46 CET

Flotellet blir nå bemannet opp igjen med personell som ble dimittert fredag og situasjonen er i ferd med å normaliseres. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal finne årsaken til hendelsen.

Publisert 15. mars 2013, kl. 15:46 CET:
Torsdag ettermiddag, 14. mars, gikk strømmen om bord på Oseberg feltsenter i Nordsjøen. Strømbruddet førte til en gasslekkasje som er stanset. I ettertid har det vært ytterligere problemer med strømforsyningen på feltsenteret.

Det pågikk brønnoperasjoner på Oseberg B, og strømbruddet førte til en gasslekkasje fra brønnen det ble jobbet på.

I henhold til prosedyrene ble anlegget stengt ned, beredskapsorganisasjonen mønstret og folk om bord gikk til livbåtene. Beredskapsorganisasjonene på land ble også mobilisert. Strømbruddet startet klokken 17.00, og før klokken 18.30  på torsdag var strømmen tilbake, gasslekkasjen stoppet og situasjonen etter hvert normalisert.

Under påfølgende oppstart av anlegget ga gassdetektorer på Oseberg A utslag på gass. Litt over midnatt ble det igjen slått alarm, anlegget ble trykkavlastet og personell mønstret til livbåtene. Gassdetektorene gikk fort tilbake til normalt nivå og situasjonen ble avklart uten videre mønstring av beredskapsorganisasjonen.

Oseberg feltsenter fikk deretter et nytt strømbrudd med utfall av hovedstrøm. Det tok noe tid å få reetablert hovedkraftforsyningen. I denne perioden er det nødstrømanlegget om bord som ivaretar beredskapssystemene, gir lys og begrenset kommunikasjon. Det ble også satt i gang tiltak for ivaretakelse av personellet ombord da varmeanlegget ikke er var drift.

Floatel Superior ligger ved Oseberg feltsenter og er selvforsynt og alle systemer der fungerer. Feltsenter er inne i en høyaktivitetsperiode med mye pågående arbeid og flotellet brukes for å få plass til ekstra folk. Det er for tiden i alt nesten 700 personer på feltsenteret, inkludert flotellet.

Oseberg-organisasjonen har besluttet å sende i land personell fra flotellet for å gjøre plass til personell fra Oseberg A, som skal jobbe videre for å få anlegget i gang igjen. Det er i første omgang personell som jobber med vedlikehold-, modifikasjon og prosjektoppgaver som flys til land. Uten hovedstrømforsyning vil ikke disse oppgavene bli prioritert utført.

Produksjon av olje og gass er fremdeles nedstengt. Det jobbes intensivt med å få stabilhovedstrømforsyning om bord slik at varmeanlegget kan startes, personell tas ombord og aktivitetene gjenopptas.

Fakta om Oseberg feltsenter

  • Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet.
  • Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mens Oseberg B har stålunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr.
  • Oseberg D er en stålplattform med gassprosesserings- og eksportutstyr som ble knyttet til Feltsenteret med en bro våren 1999.