Skip to Content
no

Skuld har startet produksjon

mars 18, 2013, 13:24 CET
Bilde

Illustrasjon av Skuld-feltet i Norskehavet

Skuld består av de to funnene Fossekall og Dompap. Utvinnbare reserver i Skuld er beregnet til 90 millioner fat oljeekvivalenter.

Om lag 90 prosent av dette er olje. Resten er gass. Skuld er det største av hurtigutbyggingene i fast-track-porteføljen.

Produksjonen fra feltet vil utgjøre mer enn halvparten av Statoils tilvekst i produksjon fra egenopererte felt på norsk sokkel i 2013.

Feltet er knyttet opp til produksjonsskipet Norne, som også produserer feltene Norne, Urd, Alve og Marulk. Dette gir dermed økt produksjon for Statoils nordligste driftsområde, Drift Nord.

Bilde

Anita Andersen Stenhaug, direktør for Norne-feltet.

– Skuld er så stort at det skiller seg ut i fast-track-porteføljen. Det kunne like godt vært bygget ut som et selvstendig felt. Vi valgte denne løsningen fordi vi så muligheten til å benytte samme teknologi og kompetanse som er tiltenkt hurtigutbygginger, og fordi vi kunne knytte oss til eksisterende infrastruktur på Norne. Dette har gjort det mulig å ferdigstille prosjektet tre år etter funn, sier Anita Andersen Stenhaug, direktør for Norne feltet.

Høy aktivitet

Det har ifølge Roger Lynum, oppdragsleder for Skuld, vært et utrolig høyt tempo i prosjektet, med tøffe leveringsfrister for leverandører og opptil seks installasjonsfartøyer i parallell aktivitet ute på feltet.

Dette har vært gjennomført med de samme kravene til helse, miljø og sikkerhet som for andre prosjekter.

Bilde

Roger Lynum, oppdragsleder for Skuld.

– Den hurtige gjennomføringen har vært mulig gjennom tett samarbeid mellom lisensinnehaverne, myndighetene og leverandørindustrien.  Jeg vil benytte anledningen til å rose våre samarbeidspartnere for denne suksesshistorien, sier Lynum.

Hovedkontraktørene for Skuld-utbyggingen har vært Aker Solutions, Subsea 7, Aibel, National Oilwell og Sumitomo.

Økt levetid for Norne

– Skuld vil ha meget positiv effekt på levetiden til Norne, som uten denne tilveksten var beregnet til 2021. Nå ser vi for oss produksjon minst frem til 2030, og det er muligheter for ny aktivitet med leting og videre utvikling i Norne-området. Med de prosjektene vi har innen teknologiutvikling ser vi også for oss muligheter for økt oljeutvinning fra de feltene vi allerede har her, sier Stenhaug.

Gjennomsnittlig økning i daglig produksjon fra Skuld de neste to årene vil være ca halvparten av det som produseres inn til Norne nå. Feltet utgjør 45 prosent av produksjonstilveksten fra fast-track-prosjekter i 2013.

Bilde

Kjetel R. Digre, direktør for fast-track og subsea prosjektporteføljen i Teknologi, prosjekter og boring (TPD).

Totale investeringer er anslått til om lag 10 milliarder kroner. Prosjektorganisasjonen er hovedsakelig lokalisert i Harstad og Oslo.

- Det mest komplekse

– Skuld er det sjette prosjektet som har vært gjennomført mot Norneskipet siden 2003 og fram til i dag.
Fra før er feltene Urd, Norne K, Alve, Norne M og Marulk tilknyttet.

– Vi har nå lykkes i å levere nok et fast-track prosjekt tilnærmet på plan, på budsjett og med god kvalitet. Dette har vært det mest komplekse fast-track prosjektet som har knyttet opp to felt med en felles utbyggingsløsning.

– Det er utført over 500 fartøysdøgn uten alvorlige hendelser på prosjektet, og det er en forutsetning for et vellykket prosjekt. I tillegg har vi utført et krevende modifikasjonsprosjekt mot Norneskipet, sier Kjetel R. Digre, direktør for fast-track og subsea prosjektporteføljen i Teknologi, prosjekter og boring (TPD).

Etter oppstart vil det gjenstå et betydelig arbeid på dekk som vi bli gjennomført og sluttført i 2015.