Skip to Content
no

Investeringsbeslutning for Smørbukk Sør Extension

mars 20, 2013, 12:34 CET
Bilde

Smørbukk Sør Extension skal kobles opp mot produksjonsskipet Åsgard A.
(Foto: Øyvind Hagen)

Smørbukk Sør Extension er beregnet å inneholde 16,5 millioner fat med utvinnbare reserver, og skal bygges ut med en ny undervanns bunnramme koblet opp mot eksisterende infrastruktur i området.

Bilde

Astrid Helga Jørgenvåg, Statoils produksjonsdirektør for Åsgard.

Gassen reinjiseres i reservoaret for å opprettholde trykket etter hvert som olje dreneres ut. Feltet skal kobles opp mot produksjonsskipet Åsgard A.

– Vi har klart å få lønnsomhet i et funn fra 1985. Erfaring fra drift av Åsgard, eksisterende infrastruktur i området og ikke minst en god porsjon tålmodighet har bidratt til beslutning om realisering av dette prosjektet.

– I tillegg vil vi vurdere å ta i bruk ny teknologi som vil kunne øke utvinningen fra denne type reservoarer. Smørbukk Sør Extension er et strategisk viktig prosjekt som underbygger vår satsing på å øke utvinningen fra modne områder, sier Astrid Helga Jørgenvåg, Statoils produksjonsdirektør for Åsgard.

Bilde

Ola Gussiås, Statoils prosjektleder i Feltutvikling for Smørbukk Sør Extension.

For prosjektet Smørbukk Sør Extension er konseptvalget basert på standardutstyr. Det er også gjennomført pre-investeringer slik at tiden fra investeringsbeslutning til produksjonsstart blir så kort som mulig.

Lisensen vil nå tildele flere kontrakter for utbyggingen. Nexans ble i fjor tildelt kontrakten på kontrollkabler. Boreoperasjonene planlegges startet i januar 2015, mens produksjonsstart er planlagt i september 2015. Levetiden er estimert til 12 år.

– Med planene for Smørbukk Sør Extension er nok en brikke på plass for videreutvikling av Åsgard-feltet. Prosjektet vil bidra til forlenget levetid på Åsgard A, og vil legge til rette for utvikling av nye prosjekter i området, sier Ola Gussiås, Statoils prosjektleder i Feltutvikling for Smørbukk Sør Extension.

De totale investeringene er estimert til om lag 3,5 milliarder kroner.

Fakta om smørbukk Sør Extension

  • Åsgard består av feltene Smørbukk, Smørbukk Sør og Midgard.
  • Åsgard er bygget ut med Åsgard A (produksjonsskip), Åsgard B (halvt nedsenkbar plattform) og Åsgard C (lagerskip)
  • Åsgard B er også vertsplattform for Mikkel, Morvin og Yttergryta.
  • Smørbukk Sør Extension er et såkalt IOR (Increased Oil Recovery) prosjekt som består av en to-grens oljeproduserende brønn, en gassinjeksjonsbrønn og en ny havbunnsramme med plass for framtidige brønner. Rammen kobles opp mot eksisterende infrastruktur i området.
  • Utvinnbare reserver er estimert til 16,5 millioner fat oljeekvivalenter
  • Investeringsbeslutning i mars 2013, produksjonsstart planlagt i 3. kvartal 2015.
  • Totale investeringer er estimert til om lag 3,5 milliarder kroner
  • Smørbukk Sør Extension er en del av Åsgard-feltet, hvor Statoil er operatør og har en andel på 34,57  prosent. De øvrige partnerne i lisensen er Petoro AS (35,69 prosent), ENI Norge AS (14,82), Total E&P Norge AS (7,68) og ExxonMobil (7,24)