Skip to content

Statoil tildelt seks lisenser offshore Brasil

mai 15, 2013, 09:00 CEST
Bilde

Tildelingen i Brasils ellevte lisensrunde reflekterer Statoils omfattende søknad og ambisjoner om langsiktig vekst i Brasil. Av de seks lisensene tildelt i Espirito Santo-bassenget, er Statoil operatør for fire og partner i to av lisensene.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

– Vi er veldig godt fornøyd med utfallet, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

– Tildelingen av blokker i Espirito Santo-bassenget er i tråd med Statoils letestrategi om å bygge kjerneposisjoner  i attraktive og  hydrokarbonrike bassenger.

Statoils søknad om letelisenser i dette bassenget er basert på etablerte og nye geologiske letemodeller.

– De nye posisjonene understreker vår ambisjon om vekst i Brasil, som vi ser på som en region for langsiktig vekst.

– Tilgang til nye kvalitetsarealer er en avgjørende forutsetning for videre verdiskaping gjennom leteaktiviteter og for å øke Statoils internasjonale produksjonsnivå fra kjerneområder som Brasil, sier Thore E. Kristiansen, direktør for Sør Amerika og landsjef for Statoil i Brasil.

Bilde

Thore E. Kristiansen, direktør for Sør Amerika og landsjef for Statoil i Brasil

I desember 2012 ervervet Statoil en 25 % andel fra Vale SA i BM-ES-22A i Espiroto Santo-bassenget. Petrobras er operatør med 75 %.

Statoils inntreden er avhengig av endelig godkjennelse fra brasilianske myndigheter. BM-ES-22A grenser opp til BM-ES-32-lisensen hvor Statoil er partner og hvor Indra-funnet befinner seg.

– Disse nye lisensene i Espirito Santo-bassenget sikrer oss betydelige arealer i et område med påvistehydrokarboner. Med suksess har lisensene potensial til å bidra med ytterligere volumer i tillegg til de funnene vi allerede har påvist, sier Dodson.

Statoil opererer Peregrino-feltet i Brasil, som begynte å produsere i april 2011, og selskapet er den største utenlandske operatøren i landet.

Statoil er også operatør for noen av verdens største olje- og gassfunn de siste par årene, og har en svært god sikkerhets- og miljøhistorikk.

Den ellevte budrunden 14. mai ble gjennomført av det brasilianske myndighetsorganet National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuel (ANP). Signering av konsesjonsavtalene fra ellevte lisensrunde er berammet til august 2013.

I den ellevte lisensrunden i Brasil ble Statoil tildelt:

  • 6 letelisenser i Espirito Santo-bassenget, hvorav 4 som operatør og 2 som partner.
  • Lisensene er lokalisert i dypvannsdelen av Espirito Santo-bassenget, nær lisensene M-ES-32 og BM-ES-22A, som er operert av Petrobras med Statoil som partner.
  • Letefasen for blokkene er på sju år, fordelt på to perioder på fem og to år, det må totalt bores 10 brønner i de seks lisensene i denne perioden.

Konsortier:

ES-M-596: Petróleo Brasileiro S.A.* (50%), Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. (50%)

ES-M-598: Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.* (40%), Petróleo Brasileiro S.A. (40%), Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (20%)

ES-M-669: Petróleo Brasileiro S.A.* (40%), Total E&P do Brasil Ltda. (25%), Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. (35%)

ES-M-671: Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.* (35%), Petróleo Brasileiro S.A. (40%), Total E&P do Brasil Ltda. (25%)

ES-M-673: Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.* (40%), Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (20%), Petróleo Brasileiro S.A. (40%)

ES-M-743: Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.* (35%), Petróleo Brasileiro S.A. (40%), Total E&P do Brasil Ltda. (25%)

Downloads